วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

2 ประมุขคริสตจักร พบกันครั้งแรกในรอบพันปี! ฟื้นสามัคคี ป้องชาวคริสต์ใน ต.อ.กลาง

โป๊ปฟรานซิส แห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ทรงพบกับพระสังฆราชคิริลล์ แห่งนิกายออร์โธดอกซ์ ที่สนามบินในกรุงฮาวานา คิวบา นับเป็นการพบกันครั้งแรกของประมุขศาสนาสองนิกายในรอบเกือบพันปี พร้อมกับทรงเห็นพ้องตรงกันให้เร่งฟื้นความสามัคคีในคริสตจักร และป้องกันชาวคริสต์โดนสังหารใน ต.อ.กลาง

เมื่อ 13 ก.พ. 59 สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน พระสันตะปาปา ฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก และ พระสังฆราชคิริลล์ แห่งคริสตจักรนิกายอออร์โธดอกซ์ ได้พบกันที่สนามบินในกรุงฮาวานา เมืองหลวงคิวบา เมื่อ 12 ก.พ. จนถือเป็นการพบกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ระหว่างประมุขศาสนาของสองนิกายในรอบเกือบพันปี หลังจากคริสตจักรหลายนิกายในโลกตะวันตก รวมถึงนิกายโรมันคาทอลิก และโปรแตสแตนท์ ได้แยกตัวจากกลุ่มคริสตจักรในโลกตะวันออก หรือออร์โธด็อกซ์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11

หลังทรงพบปะหารือกันเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่สนามบินกรุงฮาวานา ทั้งสองพระองค์ได้ทรงออกแถลงการณ์ร่วม เรียกร้องให้ชาวโลกปกป้องชาวคริสเตียนทั้งหลายรอดพ้นจากการถูกประหัตประหารในตะวันออกกลาง รวมถึงการหันมาฟื้นความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของคริสตจักร ‘เราหวังว่าการพบกันครั้งนี้จะเสริมสร้างความสามัคคีของคริสตจักร ซึ่งเป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า’ เนื้อหาในแถลงการณ์ร่วม

ข่าวแจ้งว่า พระสังฆราชคิริลล์ ได้ตรัสถึงการพบหารือกับโป๊ปฟรานซิสในครั้งนี้ว่า เป็นไปอย่างเปิดกว้างและฉันพี่น้อง ขณะที่โป๊ปฟรานซิสได้ตรัสถึงการได้พบกับสังฆราชคิริลล์ ว่า มีความจริงใจต่อกันอย่างมาก ‘ข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้พบกับท่าน น้องรัก’ สังฆราชคิริลล์ ชาวรัสเซีย ตรัสกับโป๊ปฟรานซิส ที่ทรงตรัสตอบว่า ‘ในที่สุดเราก็ได้พบกัน’

ทั้งนี้ การพบกันระหว่างโป๊ปฟรานซิสกับพระสังฆราชคิริลล์ มีขึ้นเนื่องจากโป๊ปฟรานซิสได้ทรงแวะคิวบา ระหว่างจะเสด็จไปเยือนเม็กซิโก ขณะที่พระสังฆราชคิริลล์ กำลังเสด็จเยือนคิวบาพอดี และจะเสด็จไปเยือนบราซิล รวมถึงปารากวัย

โป๊ปฟรานซิสแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ทรงพบกับพระสังฆราชคิริลล์ แห่งนิกายออร์โธดอกซ์ ที่สนามบินในกรุงฮาวานา คิวบา นับเป็นการพบกันครั้งแรกของประมุขศาสนาสองนิกายในรอบเกือบพันปี พร้อมกับทรงเห็นพ้องตรงกันให้เร่งฟื้นสามัคคี... 13 ก.พ. 2559 11:22 ไทยรัฐ