วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วท.พัทลุงเตรียมเปิดสาขาเทคโนโลยีก่อสร้างฯ รองรับตลาดแรงงาน

วท.พัทลุง เตรียมเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของวงการก่อสร้าง ป้อนบุคลากรสู่ตลาดแรงงานเร่งด่วน เปิดรับผู้ประกอบการเรียน ส.-อา. ปีละ 20 คน มั่นใจ เปิดการเรียนการสอนได้ภายในปีนี้...

วันที่ 12 ก.พ. 59 นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พัทลุง พร้อมด้วย นายภักดี ธุรเจน ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาภาคใต้ 1 และนายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ให้การต้อนรับ นายมงคล วานิกร ผู้ทรงคุณวุฒิอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เดินทางมาติดตามความพร้อมและศักยภาพการเปิดสอน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 โดยดำเนินงานดังกล่าวนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และผู้ประกอบการทั้งในและจังหวัดใกล้เคียง

ด้าน นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เผยว่า ปัจจุบันในธุรกิจสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน วางแผนโครงการ บริหารโครงการงบประมาณ ตลอดจนการบำรุงรักษาอาคาร ที่มีความรู้ความสามารถ ยังขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบกับการขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็วของวงการก่อสร้างที่มีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ความต้องการของตลาดแรงงานด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องผลิตบุคลากรดังกล่าว เพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานอย่างเร่งด่วน

สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ จะเปิดรับผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการ เข้าศึกษาในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ปีละ 20 คน โดยมีระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี มั่นใจว่าทางวิทยาลัยฯ จะสามารถเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 ได้อย่างแน่นอน เนื่องจากทางวิทยาลัยฯ ได้เตรียมความพร้อมมาร่วม 3 ปีแล้ว

วท.พัทลุง เตรียมเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) รองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของวงการก่อสร้าง ป้อนบุคลากรสู่ตลาดแรงงานเร่งด่วน มั่นใจเปิดการเรียนการสอนได้ ภายในปีนี้... 13 ก.พ. 2559 09:24 ไทยรัฐ