วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

WSPA เผย ปี 58 สัตว์ 19 ล้านชีวิตทั่วโลกมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เผย ปี 58 สัตว์ 19 ล้านชีวิตทั่วโลก มีชีวิตดีขึ้นจากโครงการต่างๆ-การออกให้ความรู้แก่ภาคประชาชน พร้อมเดินหน้าโครงการช่วยเหลือสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องในปีนี้...

นางสุภาภรณ์ ลาสต์ ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ในทุกวันทั่วประเทศทั่วทุกมุมโลก มีสัตว์นานาชนิดได้รับการปลดปล่อยสู่อิสรภาพ ได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากความอดอยาก หิวโหย มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจากการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนผ่านองค์กร เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทั่วโลกในปี 58 สามารถช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของสัตว์ในฟาร์มได้ถึง 19 ล้านชีวิต

สำหรับโครงการในปี 58 ที่ผ่านมา ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เช่น การส่งมอบอาหารและให้ความช่วยเหลือสัตว์กว่าหนึ่งล้านสามแสนตัวในพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั่วทุกมุมโลก การร่วมกิจกรรมครบรอบ 10 ปี ของศูนย์พักพิงธรรมชาติเพื่อหมีในโรมาเนีย เพื่อให้หมีถึง 82 ตัว ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกทารุณ โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่สามารถช่วยสุนัขถึง 3 แสนตัวทั่วเอเชียและแอฟริกา

นอกจากนี้ องค์กรได้ให้การสนับสนุนความพยายามที่จะช่วยเหลือสัตว์ทะเล ซึ่งติดอยู่กับซากอวนหรือเครื่องมือประมงอื่นๆ และคาดว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยเหลือสัตว์ทะเลได้ถึง 1 ล้านชีวิต ภายในปี 2561

ในส่วนของประเทศไทยนั้น องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ได้ช่วยเหลือสัตว์ผ่านการทำโครงการทางด้านสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง รวมถึงการออกให้ความรู้แก่ประชาชน จนสามารถได้รับการสนับสนุนให้ภาคประชาชนทั่วโลกตระหนักรับรู้ถึงความทุกข์ทรมานของสัตว์ที่อยู่เบื้องหลังในการนำสัตว์ป่ามาใช้ในการแสดง และโครงการดังกล่าวยังคงดำเนินต่อเนื่องในประเทศไทย ในปี 2559 นี้ อีกด้วย

ทั้งนี้ นางสุภาภรณ์ กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อน เพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์ร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องใน 365 วันข้างหน้า.

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เผย ปี 58 สัตว์ 19 ล้านชีวิตทั่วโลก มีชีวิตดีขึ้นจากโครงการต่างๆ-การออกให้ความรู้แก่ภาคประชาชน พร้อมเดินหน้าโครงการช่วยเหลือสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องในปีนี้... 13 ก.พ. 2559 08:10 ไทยรัฐ