วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมียนมา-ไทยหารือ แรงงานถูกกฎหมาย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 ก.พ. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมของคณะผู้แทนไทย ในการประชุมระดับวิชาการไทย-เมียนมา และร่วมกับ H.E.U Myo Aung ปลัดกระทรวงแรงงานการจ้างงานและประกันสังคม ผู้แทนฝ่ายเมียนมาลงนามในบันทึกการประชุม และร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

นายอารักษ์ พรหมณี กล่าวว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานมีนโยบายที่จะให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมา เพื่อให้แรงงานเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูก ต้องตามกฎหมายในประเทศไทยได้รับการคุ้มครอง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และขอให้ฝ่ายเมียนมาช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้แรงงานเมียนมาเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งในการดำเนินการที่ผ่านมา ไทยและเมียนมามีความร่วมมือที่ดีต่อกันมาโดยตลอด เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งพัฒนาแนวทางการดำเนินการจัดส่งและนำเข้าแรงงานเมียนมาให้ดียิ่งขึ้น

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมหารือร่วมกันในการกำหนดแนวทางรูปแบบการดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมาซึ่งจะทำให้แรงงานเมียนมาในกลุ่มต่างๆ ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และป้องกันไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์.

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 ก.พ. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมของคณะผู้แทนไทย ในการประชุมระดับวิชาการไทย-เมียนมา และร่วมกับ H.E.U Myo Aung ปลัดกระทรวงแรงงานการจ้างงานและประกันสังคม... 13 ก.พ. 2559 07:25 ไทยรัฐ