วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เล็งเสนอ "วิสาขบูชา” เป็นวันสวดมนต์ชาวพุทธโลก

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ในฐานะองค์กรที่ปรึกษาพิเศษด้านสังคมและเศรษฐกิจของสหประชาชาติ กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการสภาสากลฯ ที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าจะจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 วันที่ 22-23 พ.ค.โดยพิธีเปิดจะจัดขึ้นที่ มจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำชาวพุทธ การประชุมผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกในหัวข้อ “พุทธวิธีสู่สันติภาพโลก” นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบร่วมกันด้วยว่าในการจัดงานวิสาขบูชาปีนี้ จะถือเป็นโอกาสร่วมกับชาวไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในปีนี้ด้วย

พระพรหมบัณฑิตกล่าวด้วยว่า เนื่องจากสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษด้านสังคมและเศรษฐกิจของสหประชาชาติ ดังนั้นจึงสามารถเสนอข้อคิดเห็นต่างๆไปยังองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น (UN) ได้ ที่ประชุมจึงหารือกันว่าจะเสนอให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสวดมนต์โลกสำหรับพุทธศาสนิกชน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันทั่วโลก อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเสนอยูเอ็น จะต้องนำเข้าหารือในการประชุมผู้นำชาวพุทธโลกในวันวิสาขบูชาปีนี้ก่อน หากเห็นชอบกับแนวทางดังกล่าว ก็จะสรุปเสนอต่อยูเอ็นต่อไป.

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก 13 ก.พ. 2559 00:58 ไทยรัฐ