วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สอศ.ฮึ่มห้ามซื้อตำราหลักสูตรล้าสมัย

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)กล่าวถึงการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาที่จะใช้ในปีการศึกษา 2559 ว่า เป็นนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงความ ต้องการตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 13 สาขา นอกจากนี้ คุณภาพหนังสือเรียนอาชีวะที่สำนักพิมพ์เอกชนต่างๆ ผลิตออกมาจำหน่าย ก็ต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยตรงตามหลักสูตรที่ สอศ.ได้ปรับปรุงดังกล่าวด้วย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าไม่ได้มาตรฐานตามที่ สอศ.กำหนดไว้ ร้ายไปกว่านั้นมีการเปลี่ยนปกเอาของเก่ามาพิมพ์ใหม่ เหมือนเป็นการย้อมแมวแล้วนำออกมาจำหน่ายใหม่ ซึ่งถ้า สอศ.ตรวจสอบพบก็จะสั่งยกเลิกหรือขึ้นบัญชีดำสำนักพิมพ์นั้นๆไว้ทันที ทั้งนี้ สอศ.ได้กำชับผู้บริหารสถานศึกษาไปแล้วว่า หนังสือเรียนจากหลักสูตรที่ล้าสมัยไม่ได้มาตรฐาน จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนไม่ได้ สถานศึกษาต้องเข้มงวดดูแลการจัดซื้อเป็นพิเศษ ต้องทำด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่อยากให้มองผลประโยชน์ตัวเองเพียงด้านเดียว เหมือนเราไปสร้างบาปกรรมให้กับประเทศชาติ ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาก็จะไม่คุ้มค่า.

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)กล่าวถึงการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาที่จะใช้ในปีการศึกษา 2559 ว่า เป็นนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 13 ก.พ. 2559 00:50 13 ก.พ. 2559 00:50 ไทยรัฐ