วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.รณรงค์ยุติ “ถูกทิ้ง” ในสังคม

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวแถลงข่าวโครงการ “พม. ส่งใจให้คนไทยทุกครอบครัว” ว่า เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ยุติการถูกทอดทิ้งในสังคมภายในเดือน ก.พ.2559 เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงทุกชีวิตมีคุณค่าไม่ใช่สิ่งของ ด้วยการมอบความรักให้กันและกัน ไม่ว่าจะเป็น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น “ครอบครัวป้ายแดง รักเราแข็งแรงตลอดไป”, “บ้านกลาง” บ้านเพื่อเพื่อนผู้ด้อยโอกาสในชุมชน, “มอบรัก รอยยิ้ม คนไร้ที่พึ่ง”, “ยุติ...การทิ้งเด็ก” และมอบความรัก ความห่วงใย เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ พม.ยังได้รับความร่วมมือจากจีเอ็มเอ็มแกรมมี่มอบลิขสิทธิ์เพลง “สิ่งของ” โดยศิลปินวง KLEAR ให้กับผู้พิการที่เป็นนักร้องจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะจากถนนสู่ดวงดาวเป็นผู้ขับร้องเพลง เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกแทนคำขอบคุณจากคนที่ถูกทอดทิ้ง พร้อมให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงความรักสร้างสรรค์ที่เริ่มต้นจากครอบครัว.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวแถลงข่าวโครงการ “พม. ส่งใจให้คนไทยทุกครอบครัว” ว่า เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ยุติการถูกทอดทิ้งในสังคม 13 ก.พ. 2559 00:48 ไทยรัฐ