บริการข่าวไทยรัฐ

เลิฟแคร์แชทออนไลน์

น.ส.บีนา กุตติพารามบิล หัวหน้าแผนกเอชไอวีและวัยรุ่นขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปี 2557 ชี้ว่า 9 ใน 10 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน และพบว่าเยาวชนไทยมักไม่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ สะท้อนการเผชิญความเสี่ยงด้านสุขภาวะทางเพศหลายด้าน ยูนิเซฟจึงร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เปิดตัวคลินิกออนไลน์แบบครบวงจรสำหรับวัยรุ่นแห่งแรกของไทย www.lovecarestation.com “เลิฟแคร์...กล้ารัก กล้าเช็ค แชทสด ลดเสี่ยง+” เพื่อให้คำปรึกษาวัยรุ่นด้านความรัก เพศสัมพันธ์ คุมกำเนิด ท้องไม่พร้อม เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมบริการส่งต่อการตรวจรักษาที่จำเป็นและปลอดภัย.