วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สำรวจความพึงพอใจใช้น้ำ

การประปานครหลวงให้ม.เกษตรศาสตร์จัดทำเริ่ม15ก.พ.นี้

การประปานครหลวง ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้น้ำ ทั้งที่สาขา และที่บ้าน เริ่ม 15 ก.พ.-สิ้นเดือน มี.ค.นี้

นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ในปีนี้ กปน.ได้ว่าจ้างภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการประปานครหลวง โดยจะลงพื้นที่สำรวจผู้ใช้บริการ กปน. ในพื้นที่ทั้ง 18 สาขา ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี จำนวน 15,000 ตัวอย่าง ประกอบด้วย 1.แบบสำรวจคุณภาพการบริการทั่วไป (สำรวจตามบ้าน) 2. แบบสำรวจคุณภาพบริการที่สาขา 3. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการ จอด จ่าย จร 4.แบบสำรวจการให้บริการศูนย์บริการประชาชน (Call Center 1125) 5.แบบสำรวจกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการวางท่อ/ซ่อมท่อประปาในพื้นที่ของสำนักงานประปาสาขา และ 6.แบบสำรวจกลุ่มผู้ใช้บริการติดตั้งประปาใหม่ ซึ่งจะเริ่มสำรวจระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือท่านผู้ใช้น้ำโปรดให้ข้อมูล และความคิดเห็นในการสำรวจดังกล่าว เพื่อที่ กปน. จะได้นำผลการสำรวจ มาปรับปรุงงานบริการได้ดียิ่งขึ้น.

การประปานครหลวง ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้น้ำ ทั้งที่สาขา และที่บ้าน เริ่ม 15 ก.พ.-สิ้นเดือน มี.ค.นี้ นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ในปีนี้ กปน.ได้ 13 ก.พ. 2559 00:23 ไทยรัฐ