วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอสเอ็มอีเฮ!ไม่เสียภาษี

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการลงทะเบียนทำบัญชีเดียว เมื่อวันที่ 15 ม.ค.59 จนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอียื่นลงทะเบียนทำบัญชีเดียวกับกรมสรรพากร 100,000 ราย และเมื่อสิ้นสุดการลงทะเบียนใน 15 มี.ค.นี้ คาดว่าจะมีเอสเอ็มอีมาลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 300,000 ราย จากจำนวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งหมด 410,000 ราย สำหรับเอสเอ็มอีที่มาลงทะเบียนบัญชีเดียวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีคือ รายได้ในปี 2559 ไม่เกิน 30 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและในปี 2560 จะเสียภาษีนิติบุคคลเพียง 10% โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตามความหมายของกรมสรรพากรต้องมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้หารือร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถึงอุปสรรคในการลงทะเบียนบัญชีเดียว ซึ่งผู้สอบบัญชีกังวลเรื่องปรับปรุงบัญชี ว่าจะเสียภาษีไม่ถูกต้อง โดยในที่ประชุมมีมติให้สามารถนำรายได้ รายจ่าย หรือทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นก่อนปีบัญชี 2558 มายื่นปรับปรุงในบัญชีปี 2558 ได้ โดยถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี ส่งผลให้ทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ทำบัญชี รวมถึงผู้ประกอบการมั่นใจเข้าร่วมทำบัญชีเดียวมากขึ้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะทำให้กรมสรรพากร สูญเสียภาษี 20,000 ล้านบาท แต่จะได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานทางบัญชีเป็นสากล และในปี 62 ผู้ประกอบการที่จะขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต้องใช้บัญชีที่เสียภาษีกับกรมสรรพากรขอสินเชื่อ ส่วนการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรายได้ 2558 ที่เริ่มยื่นตั้งแต่ 1 ม.ค.จนถึงวันที่ 30 มี.ค.59 ล่าสุด มีผู้ยื่นภาษีแล้ว 1.8 ล้านราย จากผู้มีสิทธิ์ 11 ล้านราย.

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการลงทะเบียนทำบัญชีเดียว มีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ยื่นลงทะเบียนทำบัญชีเดียวกับกรมสรรพากร 100,000 ราย ... 13 ก.พ. 2559 00:11 ไทยรัฐ