วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คอบร้าโกลด์ 16 จัดเต็มกำลังผสมฝึกร่วม ยกพลขึ้นบก! ยึดหาดยาวที่ชลบุรี

การฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก โดยการสาธิตการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ของกองกำลังพลทางเรือผสม และกองกำลังนาวิกโยธินผสม ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 16 หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.59 พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ของกองกำลังพลทางเรือผสมและกองกำลังนาวิกโยธินผสมในการฝึกคอบร้าโกลด์ 16 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พล.ร.อ.จรูญ จาตุรพงศ์ รองเสนาธิการทหาร BGen.Russell A. Sanborn และ RDML .Park Kik – Yung เข้าร่วมด้วย


สำหรับการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก มีกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมปฏิบัติการ จำนวน 3 ชาติ ได้แก่ กองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วยกำลังพล 3,000 นาย โดยมีเรือรบและอากาศยานจากฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงสุรินทร์ เรือหลวงลาดหญ้า เรือหลวงมัตโพน เฮลิคอปเตอร์แบบเบลล์ 212 จำนวน 1 ลำ แบบ S-70B ซีฮอว์ก จำนวน 1 เครื่อง ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก AAV-7A1 จำนวน 8 คัน รถหุ้มเกาะฮัมวี จำนวน 2 คัน กำลังของฝ่ายสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย เรือ USS.ASHLAND ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน 8 คัน เครื่องบินขับไล่ เอฟ-16 จำนวน 2 ลำ เอฟ/เอ-18 จำนวน 2 ลำ เฮลิคอปเตอร์ ยูเอช-1 ฮิวอี้ จำนวน 2 ลำ เฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-1Z ซูเปอร์คอบร้า จำนวน 2 ลำ เครื่องบินแบบ MV-22 ออสเปรย์ OSPREY จำนวน 2 ลำ และกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วยเรือ ROKS CHEON WANG BONG ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 8 คัน รถถังหลักแบบ K1 (เค-วัน) จำนวน 1 คัน

การสาธิตการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถ สมรรถนะของกำลังพลทั้ง 3 ประเทศ โดยการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกมีหลักปฏิบัติในการเข้าทำการยุทธ เพื่อยึดพื้นที่บริเวณหัวหาดของฝ่ายตรงข้าม โดยใช้สรรพกำลังทางเรือ กำลังรบยกพลขึ้นบก เริ่มจากการระดมยิงหัวหาดด้วยปืนใหญ่เรือ อากาศยานทำการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อลิดรอนอำนาจการยิงต่อต้านของข้าศึก หลังจากนั้นกำลังรบยกพลขึ้นบก จะเข้าแตะหาดและดำเนินกลยุทธ์รุกเข้าไปในพื้นที่ต่อไป พร้อมทั้งสถาปนาหัวหาดให้มีความปลอดภัยต่อกำลังรบ การฝึกคอบร้าโกลด์เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากองทัพไทยมีความพร้อมรบในทุกมิติ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มิตรประเทศ พร้อมด้วยความร่วมมือทางทหารอันเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป.

ภาพจาก ช่างภาพ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

การฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก โดยการสาธิตการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ของกองกำลังพลทางเรือผสม และกองกำลังนาวิกโยธินผสม ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 16 หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี... 12 ก.พ. 2559 23:09 ไทยรัฐ