วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติเอกฉันท์หยุดแล้ว ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่สีชมพู

สุดท้ายมีมติเป็นเอกฉันท์ โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป พื้นที่ ต.เกวียนหัก อ.ขลุง หยุดดำเนินกิจการ หลังชาวบ้านร่วมกับตัวแทนโรงงาน ตกลงทำความเข้าใจร่วมกัน...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ก.พ.59 ที่ศาลาการเปรียญ วัดเกวียนหัก ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี นายบัญชา วัฒนวงศ์ นอภ.ขลุง นายพินัย พะยม นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก นายศิลป์ชัย ตุลารักษ์ รองประธานกลุ่มเกษตรทำสวน ต.เกวียนหัก อุตสาหกรรม จ.จันทบุรี ตลอดจน กำนัน- ผู้ใหญ่บ้าน ต.เกวียนหัก ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกับทางตัวแทน บ.ซิน ตงหยวน พริซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ และลูกจ้างของทาง บริษัทฯ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.59 ทางบริษัท ซิน ตงหยวน ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ ได้เข้าประชุมเพื่อร่วมกันหาทางออกร่วมกับนายอำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หลังจากชาวบ้านเกิดความวิตก และความเดือดร้อน จากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ในที่ดินประเภทชุมชน ในพื้นที่ ต.เกวียนหัก ซึ่งถือเป็นพื้นที่สีชมพู หวั่นว่าจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตภาคเกษตร และอาชีพที่มีมายาวนาน จนต้องมีการขึ้นป้ายคัดค้านการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จนนำมาสู่การชี้แจงข้อเท็จจริง ของทางบริษัทฯ ในวันนี้ เพื่อให้ชาวบ้านรับทราบ ก่อนจะมีการขอมติ ร่วมกันในการหาทางออกดังกล่าว


ซึ่งจากการตรวจสอบของอุตสาหกรรม จ.จันทบุรี พบว่า พื้นที่ขออนุญาตตั้งโรงงานของ บริษัท ซิน ตงหยวนฯ อยู่ในที่ดินประเภทชุมชน พื้นที่สีชมพู การประกอบกิจการ โรงงานสามารถตั้งได้เฉพาะโรงงานจำพวกที่ 1 ต่อมาจึงได้ทำหนังสือสอบถามเทศบาลตำบลเกวียนหัก เมื่อวันที่ 8 ม.ค.59 ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบกิจการของ บริษัทฯ ว่าได้มีการประกอบกิจการโรงงาน ทำห้องเย็น และถนอมพืช ผัก หรือผลไม้ โดยวิธีทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันมาก่อน ที่กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวม จ.จันทบุรี พ.ศ.2555 เพื่อประกอบการพิจาณาการขออนุญาต และตามข้อเท็จจริง ซึ่งเทศบาลตำบลเกวียนหัก ได้ชี้แจง ได้ออกใบอนุญาตเมื่อวันที่ 12 ม.ค.2554 ให้ก่อสร้างอาคารรับซื้อผลไม้ ซึ่งประกอบด้วย อาคารรับซื้อผลไม้ 1 หลัง และโรงอาหาร-ห้องน้ำ จำนวน 2 หลัง เท่านั้น ไม่ได้มีการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงงานสำหรับทำห้องเย็นมาก่อน ที่กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวม จ.จันทบุรี พ.ศ.2555 มีผลบังคับใช้


ขณะที่ ตัวแทนบริษัทฯ ได้ทำการชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านและชุมชน โดยมีลูกจ้างของ บริษัทฯ ส่วนหนึ่งมาร่วมรับฟัง พร้อมกับนำป้ายแสดงเจตจำนงค์ในการสนับสนุนบริษัทฯ โดยตัวแทนบริษัท ได้กล่าว พร้อมจะหยุดดำเนินกิจการทันที เนื่องจากเสียงส่วนใหญ่ของชาวบ้าน มีมติไม่เอาโรงงาน และจากนี้จะเร่งชี้แจงกับลูกจ้าง และพนักงานของบริษัท ต่อไป

ด้าน นายบัญชา วัฒนวงศ์ นอภ.ขลุง กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า บริษัท ซิน ตงหยวน ได้เข้ามาขออนุญาต กับเทศบาลตำบลเกวียนหัก เพื่อขอก่อสร้างอาคารรับซื้อผลไม้ เมื่อปี 2554 จนกระทั่ง ได้มีกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวม จ.จันทบุรี ออกมาในปี 2555 และมีผลบังคับใช้ในเรื่องเขตพื้นที่ ประเภทที่ดิน โดยพื้นที่ของบริษัทฯอยู่ในที่ดินประเภทชุมชน หรือพื้นที่สีชมพู การประกอบกิจการจึงสามารถตั้งโรงงานได้เฉพาะโรงงานจำพวกที่ 1 คือใช้กำลังเครื่องจักรได้ไม่เกิน 20 แรงม้า และไม่สามารถตั้งโรงงานจำพวกที่ 2 และ 3 ได้.

สุดท้ายมีมติเป็นเอกฉันท์ โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป พื้นที่ ต.เกวียนหัก อ.ขลุง หยุดดำเนินกิจการ หลังชาวบ้านร่วมกับตัวแทนโรงงาน ตกลงทำความเข้าใจร่วมกัน... 12 ก.พ. 2559 18:58 ไทยรัฐ