วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทร.ชมการฝึกโจมตี กกล.ผสมทางเรือ คอบร้าโกลด์ 16

เครดิตภาพ จาก กปส.ทร.

จัดหนัก-จัดเต็ม!! แม่ทัพเรือ ประธานชมการฝึกปฏิบัติการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ของ กกล.ผสมทางเรือ นาวิกโยธิน ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 16 โดยมีทหาร 3 ชาติเข้าร่วม ทั้งกองทัพไทย กองทัพสหรัฐฯ และกองทัพเกาหลีใต้...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ก.พ. 59 พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร.เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ของกองกำลังพลทางเรือผสมและกองกำลังนาวิกโยธินผสมในการฝึกคอบร้าโกลด์ 16 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พล.ร.อ.จรูญ จาตุรพงศ์ รองเสนาธิการทหาร (BGen Russell A. Sanborn) และ (RDML Park Kik – Yung) เข้าร่วมด้วย

การฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก มีกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมปฏิบัติการ จำนวน 3 ชาติ ได้แก่ 1. กองทัพไทย 2. กองทัพสหรัฐอเมริกา และ 3. กองทัพสาธารณรัฐเกาหลี

ประกอบด้วยกำลังพล จำนวน 3,000 นาย โดยมีเรือรบและอากาศยานจากฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงสุรินทร์ เรือหลวงลาดหญ้า เรือหลวงมัตโพน เฮลิคอปเตอร์แบบเบล จำนวน 1 ลำ แบบ S-70B ซีฮอกส์ จำนวน 1 เครื่อง ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 8 คัน รถหุ้มเกราะฮัมวี จำนวน 2 คัน กำลังของฝ่ายสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยเรือ USS. ASHLAND ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน 8 คัน เครื่องบินขับไล่ F16 จำนวน 2 ลำ F18 จำนวน 2 ลำ เฮลิคอปเตอร์ UH1 จำนวน 2 ลำ เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ AH1 คอบร้า จำนวน 2 ลำ เครื่องบินแบบ MV22 OSPREY จำนวน 2 ลำ และกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วยเรือ ROKS CHEON WANG BONG ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 8 คัน รถถัง K1 จำนวน 1 คัน

ซึ่งการสาธิตการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถสมรรถนะของกำลังพลทั้ง 3 ประเทศ ซึ่งการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกมีหลักปฏิบัติในการเข้าทำการยุทธเพื่อแย่งยึดพื้นที่บริเวณหัวหาดของฝ่ายตรงข้าม โดยใช้สรรพกำลังทางเรือ กำลังรบยกพลขึ้นบก

เริ่มจากการระดมยิงหัวหาดด้วยปืนใหญ่เรือ อากาศยานทำการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อลิดรอนอำนาจการยิงต่อต้านของข้าศึก หลังจากนั้นกำลังรบ ยกพลขึ้นบก จะเข้าแตะหาดและดำเนินกลยุทธ์รุกเข้าไปในพื้นดินต่อไป พร้อมทั้งสถาปนาหัวหาดให้มีความปลอดภัยต่อกำลังรบ

การฝึกคอบร้าโกลด์เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากองทัพไทยมีความพร้อมรบในทุกมิติ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรประเทศ พร้อมด้วยความร่วมมือทางทหารอันเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป.

จัดหนัก-จัดเต็ม!! แม่ทัพเรือ ประธานชมการฝึกปฏิบัติการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ของ กกล.ผสมทางเรือ นาวิกโยธิน ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 16 โดยมีทหาร 3 ชาติเข้าร่วม ทั้งกองทัพไทย กองทัพสหรัฐฯ และกองทัพเกาหลีใต้... 12 ก.พ. 2559 15:56 ไทยรัฐ