วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อินเดีย' สอบธรรมประวัติศาสตร์ครั้งแรก บนดินแดนพุทธภูมิ

เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เสนอให้มีการสอบธรรมสนามหลวง ในประเทศอินเดียซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิ จากที่ผ่านมีการสอบเฉพาะในประเทศไทย เผย จะมีการเข้าสอบครั้งประวัติศาสตร์ทั้งมาจาก 15 วัด ทั้งในอินเดีย เนปาล ในวันที่ 13-14 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.59 พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร เปิดเผยว่า จากที่ในอดีตที่ผ่านมาการสอบธรรมสนามหลวงจะมีขึ้นเฉพาะในประเทศไทย สำหรับที่ประเทศอินเดียซึ่งเป็นแดนพุทธภูมิอย่างแท้จริงยังไม่เคยมีการสอบธรรมสนามหลวงมาก่อนเลย ดังนั้นวัดไทยพุทธคยา จึงได้เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการส่งเสริมพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้มีการสอบธรรมสนามหลวงขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในดินแดนพุทธภูมิและได้รับอนุมัติจาก พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง โดยวัดไทยพุทธคยาได้มอบหมายให้พระครูวินัยธรณรงค์ อุตฺตมวํโส เลขานุการสำนักเรียนวัดไทยพุทธคยา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เผยต่อไปว่า โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เพื่อเสริมทักษะเบื้องต้นให้กับพระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ที่จำพรรษาในประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นการเปิดโอกาสให้สามเณรและคนอินเดีย ได้ศึกษาเรียนรู้พุทธประวัติ ธรรมวินัย และทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างความรู้สติปัญญาการเรียนรู้ให้เท่าทันเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อใช้การศึกษาพระปริยัติธรรม ไปสนับสนุนแผนงานนำพระพุทธศาสนาคืนสู่มาตุภูมิ โดยได้มีการเปิดสอนธรรมให้กับพระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ณ สำนักศาสนศึกษาในวัดไทยในประเทศอินเดียรวม 15 วัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลานี้ พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ได้เรียนจบในระดับต่างๆ พร้อมที่จะเข้าสอบธรรมสนามหลวงแล้วรวม 105 รูป

ทั้งนี้ การสอบธรรมสนามหลวงซึ่งถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่จะมีขึ้นในประเทศอินเดีย บนแผ่นดินพุทธภูมิครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่ 13-14 ก.พ.นี้ ทีอาคารวิปัสสนาวีระภุชงค์ วัดไทยพุทธคยา โดยมี พระพรหมมังคลาจารย์ เจ้าคณะรองสมเด็จพระราชาคณะ รองแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เดินทางมาเป็นประธานในการสอบ และมีพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานผู้กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นอุปถัมภ์และให้การสนับสนุนโครงการ

สำหรับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาที่จะเข้าสอบครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้มาจาก 15 วัดในประเทศอินเดีย-เนปาล จำนวน 105 รูป ประกอบด้วย วัดไทยพุทธคยา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา วัดไทยนาลันทา วัดไทยสิริราชคฤห์ วัดไทยพุทธภูมิ วัดป่ามุจลินท์ วัดพุทธสาวิกา วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 วัดอโศกมหาราช วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา วัดไทยพุทธบารมี และวัดลาวอินเตอร์ แบ่งเป็นผู้เข้าสอบระดับนักธรรมชั้นเอก 5 รูป นักธรรมชั้นโท 8 รูป นักธรรมชั้นตรี 59 รูป เป็นพระภิกษุและสามเณรชาวไทย 5 รูป พระภิกษุและสามเณรชาวอินเดีย 54 รูป ธรรมศึกษาชั้นตรี 33 คน แบ่งเป็นชาวไทย 29 คน ชาวอินเดีย 4 คน.

เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เสนอให้มีการสอบธรรมสนามหลวง ในประเทศอินเดียซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิ จากที่ผ่านมีการสอบเฉพาะในประเทศไทย เผย จะมีการเข้าสอบครั้งประวัติศาสตร์ทั้งมาจาก 15 วัด ทั้งในอินเดีย เนปาล ในวันที่ 13-14 ก.พ.นี้ ... 12 ก.พ. 2559 15:38 ไทยรัฐ