วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะวิธีตรวจสอบข้อมูลแพทย์ ก่อนเสริมความงาม-ศัลยกรรม

รองเลขาธิการแพทยสภา แนะวิธีตรวจสอบแพทย์ก่อนตัดสินใจเสริมความงามและศัลยกรรม ผ่านฐานข้อมูลของเว็บไซต์แพทยสภา ยืนยันเป็นแพทย์จริงหรือไม่...

พลอากาศตรีนายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา แนะวิธีตรวจสอบแพทย์ก่อนตัดสินใจเสริมความงามและศัลยกรรมให้ปลอดภัย โดยสามารถเข้าเว็บไซต์ของแพทยสภา http://www.tmc.or.th/ เพื่อตรวจสอบรายชื่อแพทย์จากฐานข้อมูลแพทยสภา โดยกรอกชื่อ-นามสกุล ข้อมูลของแพทย์ที่รับใบอนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงเลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีการแสดงรูปภาพของแพทย์คนนั้น หากข้อมูลครบแสดงว่าเป็นแพทย์คนนั้นจริง