วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวนาฝืนเร่งสูบน้ำ คลองมหาราชแห้ง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 ก.พ. นายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนาภรณ์ ผอ.คบ.เขื่อนเจ้าพระยา เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุดวันนี้ตรวจสอบระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ระดับน้ำเหนือเขื่อนยกตัวขึ้นอยู่ที่ 14.19 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง พ้นจากจุดวิกฤติที่ 14.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางมาเป็นเวลาหลายวันแล้วขณะที่ระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัวอยู่ที่ 6.09 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ 85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็มและผลิตน้ำประปา รวมไปถึงการสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ในจังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานคร โดยน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันจะสามารถใช้ได้อีก

จากนโยบายประหยัดน้ำเพื่อสงวนไว้สำหรับการอุปโภค-บริโภคของกรมชลประทานที่งดส่งน้ำเพื่อการเกษตรในทุกพื้นที่โดยสิ้นเชิง ทำให้ไม่มีน้ำเข้าคลองมหาราช คลองส่งน้ำที่ไหลผ่าน อ.สรรพยา เป็นเวลากว่า 2 เดือน ส่งผลให้น้ำในคลองเริ่มแห้งขอดลงทุกขณะ ทำให้ชาวนาที่เสี่ยงดวงปลูกข้าวต่อเนื่องหลายพันไร่ ทั้ง 2 ฝั่งคลองต่างเร่งสูบน้ำเข้าเลี้ยงต้นข้าว ก่อนที่น้ำในคลองจะแห้งเหือดไปทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ต้นข้าวแห้งตายและเสียหาย

ด้านชาวนารายหนึ่งในพื้นที่ อ.สรรพยา เปิดเผยว่า ตัดสินใจทำนาต่อเนื่องโดยลดจำนวนลงมาจากปกติ 30 ไร่ ในรอบนี้ทำเพียง 15 ไร่ โดยมีเหตุผลเพื่อต้องการสร้างรายได้นำมาใช้หนี้สินที่มีอยู่ แม้ทางกรมชลประทานจะไม่สนับสนุนน้ำให้ก็ตาม เพราะหากทำนายังพอหมุนเงินมาใช้จ่ายได้ โดยตามอายุข้าวในนาที่กำลังตั้งท้อง ประมาณกลางเดือนมีนาคมก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสูบน้ำจากคลองมหาราชเข้าเก็บไว้ในนา เพราะหากไม่สูบเก็บไว้ น้ำที่มีอยู่ก็อาจจะแห้งเหือดไปได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ยิ่งจะทำให้ได้รับความลำบากจากข้าวที่จะต้องขาดน้ำ.

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 ก.พ. นายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนาภรณ์ ผอ.คบ.เขื่อนเจ้าพระยา เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุดวันนี้ตรวจสอบระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 12 ก.พ. 2559 09:38 ไทยรัฐ