วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รพ.ในทัพเรือผ่าตัดหัวใจสำเร็จ

พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ แถลงข่าวการผ่าตัดหัวใจรายแรก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้บริหาร ทีมแพทย์ผู้ผ่าตัด ตลอดจน นายชนุดม จาระวรรณโณ ผู้เข้ารับการผ่าตัดหัวใจรายแรก ร่วมแถลงข่าวด้วย

พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น เผยว่า ความเป็นมาที่ต้องพัฒนาศักยภาพของงานศัลยกรรมให้สามารถผ่าตัดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมศัลยแพทย์หัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก ตลอดจนทีมวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาลและพยาบาลห้องผ่าตัดให้มีประสบการณ์ทักษะความชำนาญมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเอื้อโอกาสให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจที่จำเป็นต้องรักษาโดยวิธีการผ่าตัดหัวใจได้ใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐอีกด้วย ในปัจจุบันโรงพยาบาลในภาคตะวันออกที่มีขีดความสามารถในการผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลภาครัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และโรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ซึ่งโรงพยาบาล ภาครัฐจะมีราคาผ่าตัดถูกกว่า ประมาณ 5 เท่าตัวเลยทีเดียว โดยผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพึงพอใจ ทำให้โรงพยาบาลของเรามีศักยภาพเพียงพอจะเทียบเท่าโรงพยาบาลอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนของภาคตะวันออกได้ พร้อมกับเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทั้งพลเรือนและข้าราชการทหารที่ป่วยเป็นโรคหัวใจประเภทต่างๆ สามารถมาขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลของเรา เราจะดูแลท่านให้ดีที่สุด

นาวาเอก ทศพล ชังเทศ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมฯ เผยว่า หลังจากได้รับนโยบายจาก ผอ.รพ. ได้เริ่มดำเนินการจัดเตรียมทีมบุคลากร เครื่องมือแพทย์ การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก รพ. เกือบ 3 เดือน จึงมั่นใจว่าสามารถผ่าตัดหัวใจได้ ที่สำคัญทางโรงพยาบาลมีศัลยแพทย์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ย้ายมาปฏิบัติงาน เมื่อ ต.ค.58 ที่ผ่านมา จึงเป็นทีมงานที่แข็งแรง ผลักดันให้ทุกทีมร่วมมือจนสามารถผ่าตัดหัวใจได้เป็นผลสำเร็จ

นายชนุดม จาระวรรณโณ ผู้เข้ารับการผ่าตัดหัวใจรายแรกของโรงพยาบาล เผยว่า ขอขอบคุณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ แพทย์พยาบาล และทีมงานทุกคนที่ทำให้การผ่าตัดหัวใจประสบความสำเร็จทำให้ผู้มีปัญหาด้านการเงินได้รับโอกาสในการรักษาจนหาย ค่าใช้จ่ายการผ่าตัดครั้งนี้ตั้งแต่แรกรับจนกลับบ้าน เป็นจำนวนเงิน 199,533 บาท ถือว่าถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนที่มีราคาที่สูงมากกว่า 5 เท่าตัว ต้องขอขอบคุณในครั้งนี้เป็นอย่างสูง.

พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ แถลงข่าวการผ่าตัดหัวใจรายแรก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 12 ก.พ. 2559 09:32 12 ก.พ. 2559 09:33 ไทยรัฐ