วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทหารกําจัดวัชพืช รับมือนํ้าโขงแห้ง

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. พล.ต.อรรถ สิงหัษฐิต ผบช.มทบ. 210 นครพนม พร้อมด้วยนายอติชาต อุณหเลขกะ นอภ.ธาตุพนม จ.นครพนม น.ท.ณัฐเกียรติ์ มนขุนทด ผบ.นรข.นครพนม นำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมกับ กำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นรข. ตำรวจ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมตาม โครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวาวัชพืช ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ลำน้ำสาขาแม่น้ำโขง เพื่อ เป็นการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ ให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคหน้าแล้ง ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ทั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รับมือน้ำโขง ลดระดับเร็ว ให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค รวมถึงการทำการเกษตร สร้างรายได้ตลอดปี ในครั้งนี้ ได้ระดมทั้งเครื่องจักร รวมถึงแรงงานคนเข้าไปพัฒนา กำจัดวัชพืช บริเวณห้วยบุ่งนาแซง บ้านนาถ่อนท่า หมู่ 13 และ หมู่ 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาแม่น้ำโขง มีความกว้างประมาณ 50 เมตร ระยะทางยาวกว่า 600 เมตร ที่มีปัญหาวัชพืช ปกคลุม ตื้นเขิน ทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้

โดยเฉพาะในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้ง เริ่มรุนแรง หลังน้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว ทำให้ลำน้ำ สาขาแห้งขอด ทางมณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เป้าหมายในพื้นที่ลำนํ้าสาขาแม่น้ำโขง ที่มีปัญหาตื้นเขิน ให้สามารถเก็บกักน้ำ ได้ตลอดปี ควบคู่กับการพัฒนาขุดลอกโครงการแก้มลิง เก็บกักน้ำ พร้อมจะมีการดำเนินการต่อเนื่องในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับพื้นที่ดังกล่าวคาดว่า เมื่อพัฒนา แล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือรองรับพื้นที่การเกษตร ของเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 500 ไร่ สามารถใช้น้ำทำการ เกษตรได้ตลอดปี.

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. พล.ต.อรรถ สิงหัษฐิต ผบช.มทบ. 210 นครพนม พร้อมด้วยนายอติชาต อุณหเลขกะ นอภ.ธาตุพนม จ.นครพนม น.ท.ณัฐเกียรติ์ มนขุนทด ผบ.นรข.นครพนม 12 ก.พ. 2559 08:13 ไทยรัฐ