วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรสั่งชาวนาลดปลูกข้าวนาปรัง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มีแผนผลิตข้าวแบบครบวงจร โดยจะเริ่มผลิตข้าวตั้งแต่ปี 2559/60 เป็นต้นไป และกำหนดให้มีการทำนาปรังเพียงรอบเดียว หลังจากนั้นให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน โดยให้เหลือผลผลิตทั้งปีประมาณ 27 ล้านตัน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย แก้ปัญหาผลผลิตข้าวไม่สมดุลกับความต้องการของตลาด โดยขณะนี้ไทยผลิตข้าวเกินความต้องการประมาณ 5.8 ล้านตันข้าวเปลือก ทำให้ไม่สามารถขายข้าวได้ในราคาสูง

“ผมให้สั่งปลัดกระทรวงเกษตรฯไปหารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยแนะนำให้สภาหอการค้าและเอกชนรับประกันสินค้าที่เกษตรกรปลูก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกษตรกรดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จึงต้องร่วมกับกระทรวงมหาดไทยช่วยเข้าทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาค่าเช่านาด้วย”

ทั้งนี้การจูงใจเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จะไม่ใช้วิธีการรับจำนำข้าวแน่นอน แต่จะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร กรณีไม่ปลูกข้าวแล้วยังมีสินค้าอื่นที่ให้รายได้เท่าเทียมกัน ในกรณีที่ปีนี้มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอกับความต้องการในการทำนาปีและนาปรัง แต่เกษตรกรยังดื้อทำนาปรังครั้งที่ 2 รัฐบาลจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ

“แผนการนี้ผมอยากให้ประสบผลสำเร็จ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อชาวนาเอง โดยเฉพาะราคาข้าวจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ อย่างในปีหน้าผมก็มั่นใจว่าราคาข้าวปรับเพิ่มขึ้นแน่ แต่เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านปลูกข้าวที่มีต้นทุนต่ำกว่าไทยมาก การแข่งขันในตลาดและการส่งออกจะมีปัญหา การตั้งเป้าไว้สูงถึง 10 ล้านตันข้าวเปลือก/ปี นั้นจะทำไม่ได้ต้องลดเป้าส่งออกลง โดยในปีหน้าคาดว่าไทยจะทำได้เพียง 9 ล้านตันข้าวสารเท่านั้น”

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวแบบครบวงจรว่า สัปดาห์หน้าจะเชิญสมาคมโรงสีข้าวไทยมาหารือถึงแผนการรับซื้อข้าวเปลือกในแต่ละพื้นที่เพาะปลูกข้าว เพื่อป้องกันปัญหาขายไม่ได้

“เชิญสมาคมโรงสีข้าวไทยมาเพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ว่าในแต่ละพื้นที่ เมื่อผลผลิตออกมาแล้ว โรงสีในพื้นที่จะมีกำลังการรับซื้อได้ทั้งหมดหรือไม่ ถ้าไม่ได้จะได้วางแผนแก้ปัญหาต่อไปคือ อาจให้กรมการค้าภายใน หาโรงสีนอกพื้นที่เข้ามารับซื้อ หรืออาจจัดตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อให้ชาวนาขายได้”.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มีแผนผลิตข้าวแบบครบวงจร โดยจะเริ่มผลิตข้าวตั้งแต่ปี 2559/60 เป็นต้นไป และกำหนดให้มีการทำนาปรังเพียงรอบเดียว หลังจากนั้นให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน 12 ก.พ. 2559 00:35 ไทยรัฐ