วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สศร.ค้นจุดเด่นสินค้าไทยปั้นนักออกแบบสู่เวทีโลก

นายชาย นครชัย ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เปิดเผยว่า สศร.ได้เสนอแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปี 2559 ที่ดำเนินการได้เร่งด่วนต่อนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม แล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้ สศร.จะจัดอบรม สัมมนา ผู้ที่มีความเป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เริ่มจากสาขาการออกแบบโดยจะมุ่งพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ของประเทศไทยให้สามารถนำไปสู่การพัฒนาแบรนด์สินค้าและบริการไปสู่ตลาดอาเซียน ซึ่งพบว่า ประเทศไทยมีชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวมากขึ้น มีการจับจ่ายซื้อสินค้ามากขึ้น หากผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการได้รับการพัฒนาให้มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ จะทำให้โกยรายได้เข้าประเทศได้มากตามมาด้วย

นายชายกล่าวต่อไปว่า สศร. กำลังประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการออกแบบและสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานพัฒนานักออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่ในส่วนของการสร้างสรรค์วรรณกรรม สศร. จะช่วยส่งเสริมการหาตลาด สร้างเครือข่ายวรรณกรรมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยมีการขอลิขสิทธิ์คัดเลือกวรรณกรรมที่โดดเด่นของไทย มีเนื้อเรื่องที่มีความงดงามทางภาษาไปแปลเป็นภาษาต่างชาติ โดยในปีนี้ ได้คัดเลือก เรื่อง ลอดลายมังกร ของนายประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว.

นายชาย นครชัย ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เปิดเผยว่า สศร.ได้เสนอแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปี 2559 12 ก.พ. 2559 00:12 12 ก.พ. 2559 00:13 ไทยรัฐ