วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต. เตือนรณรงค์คว่ำร่างฯ ได้ แต่ห้ามบิดเบือน

กกต.ระบุจำเป็นต้องร่างหลักเกณฑ์การควบคุมความสงบเรียบร้อยในการลงประชามติให้เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะความผิดทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดพิมพ์บัตรออกเสียงกว่า 50 ล้านใบ เตือนรณรงค์คว่ำร่างฯ ได้ แต่ห้ามบิดเบือน เล็งเปิดเวทีแสดงความเห็นต่างผ่านทีวี

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.59 นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ กกต. กล่าวถึงกรณีที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ กกต. ร่างหลักเกณฑ์การควบคุมความสงบเรียบร้อยในการลงประชามติว่า กกต.จะร่างหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความผิดในลักษณะต่างๆ เช่น การขัดขวางการออกเสียง การสร้างความวุ่นวาย การเผยแพร่ข้อมูลด้วยวาจาหยาบคาย การจำหน่ายสุราก่อนการออกเสียง ในลักษณะเช่นเดียวกับความผิดในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งจะออกเป็นรูปแบบใดระหว่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) หรือใช้อำนาจตามมาตรา 44 นั้น ขึ้นอยู่รัฐบาลที่จะพิจารณา โดยจะต้องนำหลักเกณฑ์ที่อยู่ระหว่างกรพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กลับมาแก้ไขใหม่ก่อน

พร้อมกันนี้ยอมรับว่า การร่างหลักเกณฑ์การควบคุมความสงบเรียบร้อยในการลงประชามติ จะต้องมีความเข้มงวดกว่าเดิม เนื่องจากจะต้องปรับแก้ในส่วนความผิดเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น ขณะที่บัตรลงคะแนนประชามตินั้น กกต.จะจัดพิมพ์ประมาณ 50 ล้านใบเศษ ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่า จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติประมาณร้อยละ 4-5 ราคาประมาณใบละ 6 บาท

ส่วนงบประมาณจำนวน 3,400 ล้านบาท นั้น จะเป็นงบกลาง ซึ่งสำนักงบประมาณจะจัดสรรเงินในส่วนของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นมาให้ กกต.ดำเนินการจัดการออกเสียงประชามติ โดยเงินจำนวนนี้นอกจากจะจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ การจัดพิมพ์บัตรลงคะแนน และเงินตอบแทนให้กับหน่วยสนับสนุนในวันออกเสียง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และไปรษณีย์ไทย

นอกจากนี้ นายบุณยเกียรติ กล่าวยอมรับว่า เป็นห่วงในเรื่องการรับรู้รับทราบของประชาชน เกี่ยวกับบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งการณรงค์ให้รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้นสามารถกระทำได้ แต่ต้องอยู่บนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือน เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นความผิด โดย กกต.จะจัดเวทีให้ผู้ที่มีความเห็นในแต่ละฝ่ายได้แสดงความเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สถานีโทรทัศน์และวิทยุ ฯลฯ

กกต.ระบุจำเป็นต้องร่างหลักเกณฑ์การควบคุมความสงบเรียบร้อยในการลงประชามติให้เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะความผิดทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดพิมพ์บัตรออกเสียงกว่า 50 ล้านใบ เตือนรณรงค์คว่ำร่างฯ ได้ แต่ห้ามบิดเบือน เล็งเปิดเวทีแสดงความเห็น 11 ก.พ. 2559 18:43 ไทยรัฐ