วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'คำนูณ' สับร่างฯ เพิ่มอำนาจองค์กรอิสระ เทียบเท่า ศาล รธน.

"คำนูณ" ชำแหละร่างฯ เผย กรธ.ยกระดับองค์กรอิสระเทียบเท่าศาลรัฐธรรมนูญ เหน็บอำนาจใหญ่แทบล้นฟ้า ชี้ รัฐสภาแก้ไข เพื่อลดอำนาจไม่ได้

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.59 นายคำนูณ สิทธิสมาน สปท.และอดีตโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงรัฐธรรมนูญร่างแรกว่า อำนาจขององค์กรอิสระที่เพิ่มขึ้น ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับเผยแพร่เบื้องต้น คือ ร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และวางมาตรฐานว่ากรณีใดถือเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ขึ้นใช้บังคับกับศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ รวมทั้ง ส.ส.-ส.ว. และมีอำนาจพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ หลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วว่า มีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และทำให้องค์กรอิสระไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ ประการนี้เป็นอำนาจใหม่ โดยยังเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาด้วย

นายคำนูณ กล่าวต่อว่า มีข้อสังเกตว่าอำนาจใหม่นี้ มีผลเป็นเสมือนการยกอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระ ขึ้นเทียบเท่าศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะในกรณีนี้ และยังเป็นการทำหน้าที่เสนอความเห็น อันมีผลเป็นการยับยั้ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตนเองด้วย โดยรวมแล้วอำนาจเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่ก็ถือว่าเป็นประเด็นใหม่และใหญ่พอสมควร เพราะเมื่อพิจารณารวมกับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญที่เพิ่มขึ้น ความหมายคือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยรัฐสภาในอนาคต เพื่อลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ แทบจะเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงในทางปฏิบัติ นอกจากนั้นก็จะเป็นอำนาจที่เพิ่มขึ้น ในบางองค์กรอิสระที่จะต้องเจาะเป็นบางประเด็น เช่น กกต.ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก.

"คำนูณ" ชำแหละร่างฯ เผย กรธ.ยกระดับองค์กรอิสระเทียบเท่าศาลรัฐธรรมนูญ เหน็บอำนาจใหญ่แทบล้นฟ้า ชี้ รัฐสภาแก้ไข เพื่อลดอำนาจไม่ได้ 11 ก.พ. 2559 18:27 ไทยรัฐ