วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งสอบ 'พ.ต.อ.ภรภัทร' ปธ.สมาพันธ์ พงส.ฯ ให้สัมภาษณ์พาดพิงคำสั่ง หน.คสช.

ผู้การฯ ปากน้ำ สั่งตั้งกรรมการสอบ ‘พ.ต.อ.ภรภัทร เพ็ชรพยาบาล’ พงส.ผู้ทรงคุณวุฒิ สภ.บางปู และประธานสหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติ ที่เคยยื่นหนังสือถึงหัวหน้า คสช.ให้ทบทวนกรณีออกคำสั่ง 7/2559 ที่อาจนำไปสู่การปลด พงส. 700 นาย... 

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.59 มีรายงานว่า ได้มีคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามโดย พล.ต.ต.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ ผบก.ภ.จ.สมุทรปราการ แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า พ.ต.อ.ภรภัทร เพ็ชรพยาบาล พนังานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ สภ.บางปู จ.สมุทรปราการ จะกระทำผิดวินัย ในสัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชน ในวันที่ 7 กุมพาพันธ์ 2559 กรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน

เพื่อให้การแสวงหาความจริงในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคล ต่อไปนี้ 1. พ.ต.อ.วสันต์ บุญเจริญ รอง ผบก.ภ.จ.สมุทรปราการ เป็นประธานกรรมการ 2. พ.ต.อ.ปรีชา เอี่ยมนุ้ย พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ สภ.เมืองสมุทรปราการ เป็นกรรมการ 3. พ.ต.อ.ชาติ อาจเจริญ พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ สภ.สำโรงเหนือ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการตรวจสอบและแสวงหาความจริงในดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน แล้วเสนอสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อจะได้พิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มีรายงานด้วยว่า พ.ต.อ.ภรภัทร เพ็ชรพยาบาล พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ สภ.บางปู ในฐานะประธานสหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติ พร้อมพนักงานสอบสวน เคยยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้ทบทวนคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 6/2559 และฉบับที่ 7/2559 เรื่องการคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ซึ่งเกี่ยวกับการยุบเลิกตำแหน่ง และเงินประจำตำแหน่งพนักงานสอบสวน เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวอาจมีการปลดพนักงานสอบสวนถึง 700 นายทั่วประเทศ จึงขอให้หัวหน้า คสช.ทบทวนถึงปัญหาความเร่งด่วนของการออกคำสั่งดังกล่าว.

ผู้การฯ ปากน้ำ สั่งตั้งกรรมการสอบ ‘พ.ต.อ.ภรภัทร เพ็ชรพยาบาล’ พงส.ผู้ทรงคุณวุฒิ สภ.บางปู และประธานสหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติ ที่เคยยื่นหนังสือถึงหัวหน้า คสช.ให้ทบทวนกรณีออกคำสั่ง 7/2559 ที่อาจนำไปสู่การปลด พงส. 700 นาย... 11 ก.พ. 2559 18:14 12 ก.พ. 2559 07:50 ไทยรัฐ