วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอกชน เล็งปรับหลักสูตรอุดมศึกษาใหม่ ดันใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน ศก.

เอกชน เล็งปรับหลักสูตรการศึกษา ปั้นนักศึกษาทุกคณะเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (ไอดีอี) หวัง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะที่ หอการค้าไทย คาด ปีนี้ จีดีพี โตเพิ่ม 0.1% วางเป้า ผู้ประกอบการ 100 ราย เกิดเงินทุน 6-8 พันล้านบาท ...

วันที่ 11 ก.พ. 59 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เปิดเผยว่า เตรียมหารือกับมหาวิทยาลัยเอกชนในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักศึกษาทุกคณะสาขา สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้ ทั้งคณะนิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น เพื่อสร้างสังคมผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการใช้นวัตกรรมในการทำธุรกิจ (ไอดีอี) ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

"ตอนนี้รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) นำนวัตกรรมมาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะนำร่องเพื่อสร้างโมเดลร่วมกับมหาวิทยาลัยเอกชน จากนั้นจะขับเคลื่อนร่วมกับมหาวิทยาลัยภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป เพราะการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 1 รายจะช่วยสร้างรายได้หรือเพิ่มเพิ่ม 5-7 เท่าภายใน 3 ปี"

ด้าน นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้นวัตกรรม คาดว่าในปี 59 จะช่วยผลักดันให้จีดีพีขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.1% โดยเป้าหมายในการส่งเสริมผู้ประกอบการ 100 ราย จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั้งมูลค่าการลงทุน การจ้างงาน และรายได้ของผู้ประกอบ 6,000-8,000 ล้านบาท แต่ในปี 60 คาดว่า จะส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรม 1,000 ราย คาด จะเกิดเงินหมุนเวียน 60,000-80,000 ล้านบาท จะทำให้จีดีพีขยายตัวเพิ่ม 0.5-1%

เอกชน เล็งปรับหลักสูตรการศึกษา ปั้นนักศึกษาทุกคณะเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (ไอดีอี) หวัง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะที่หอการค้าไทย คาด ปีนี้ จีดีพี โตเพิ่ม 0.1% วางเป้า ผู้ประกอบการ 100 ราย เกิดเงินทุน 6-8 พันล้านบาท ... 11 ก.พ. 2559 17:48 ไทยรัฐ