วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ จ่อถกโรงสีซื้อข้าวเปลือกชาวนาสัปดาห์หน้า ป้องถูกกดราคา

พาณิชย์ เตรียมหารือโรงสีข้าวสัปดาห์หน้า ขอความร่วมมือซื้อข้าวเปลือกปี 59/60 ของชาวนาในพื้นที่ป้องกันไม่ให้ถูกกดราคาซื้อ พร้อมใช้ดาวเทียมส่องผลผลิตทุก 7 วัน หวัง ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพที่สุด จ่อชง นบข. พิจารณา 24 ก.พ.นี้...

วันที่ 11 ก.พ. 59 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยความคืบหน้า การจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวแบบครบวงจร ว่า สัปดาห์หน้า จะเชิญสมาคมโรงสีข้าวไทยมาหารือถึงแผนการรับซื้อข้าวเปลือกในแต่ละพื้นที่เพาะปลูกข้าว เพื่อป้องกันปัญหาขายไม่ได้หรือขายได้ในราคาต่ำ ภายหลังจากที่คณะทำงานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ที่มีตนเป็นประธาน ได้กำหนดปริมาณการผลิตข้าวเปลือกนาปี ปี 59/60 ที่ประมาณ 25-27 ล้านตัน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูก และพันธุ์ข้าวที่จะใช้เพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ไปแล้ว

"การเชิญสมาคมโรงสีข้าวไทยมา ก็เพื่อจะหารือถึงความเป็นไปได้ว่า ในแต่ละพื้นที่ที่กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวนั้น เมื่อผลผลิตออกมาแล้ว โรงสีในพื้นที่จะมีกำลังการรับซื้อได้ทั้งหมดหรือไม่ ถ้าไม่ได้ จะได้วางแผนแก้ปัญหาต่อไป คือ อาจให้กรมการค้าภายใน หาโรงสีนอกพื้นที่เข้ามารับซื้อ หรืออาจจัดตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อให้ชาวนาขายได้ ราคาไม่ตกต่ำ หรือป้องกันการซื้อกดราคา" 

นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตข้าว เพื่อให้ข้าวมีคุณภาพมากที่สุด จะใช้ดาวเทียมเข้ามาตรวจสอบด้วยทุกๆ 7 วัน โดยได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขณะเดียวกัน จะจัดตั้งคณะทำงานที่มีผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเดินสายไปตรวจสอบในทุกพื้นที่ เพื่อให้ทราบปัญหา และจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที

สำหรับการดำเนินการทั้งหมดนี้ จะนำเข้าเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วันที่ 24 ก.พ.นี้.

พาณิชย์ เตรียมหารือโรงสีข้าวสัปดาห์หน้า ขอความร่วมมือซื้อข้าวเปลือกปี 59/60 ของชาวนาในพื้นที่ ป้องกันไม่ให้ถูกกดราคาซื้อ พร้อมใช้ดาวเทียมส่องผลผลิตทุก 7 วัน หวัง ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพที่สุด จ่อชง นบข. พิจารณา 24 ก.พ.นี้ 11 ก.พ. 2559 17:38 ไทยรัฐ