วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มีชัย' ฟุ้งร่างฯ สากล เตือน ครม.โกง ตะเพิดทั้งชุด

"มีชัย" แจง ร่าง รธน.เป็นสากล มุ่งแก้ปัญหาประเทศ รับมีหยิบฉบับ "บวรศักดิ์" ใช้บ้าง กรณี ครม.ต้องพ้นเก้าอี้ทั้งคณะ เหตุทุจริต ยันจะไม่ยอมให้ใครมาโกงงบประมาณชาติ เพื่อผลประโยชน์ตัวเอง

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 59 ที่ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการสังคมกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "บทบาทของผู้หญิงกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่" โดยมี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวเปิดงาน ตอนหนึ่งว่า บางคนอ่านร่างรัฐธรรมนูญเพียงบางช่วงแล้วรู้สึกว่า ครอบคลุมไม่ถึงที่ตัวเองต้องการ แต่ถ้าอ่านครบแล้วจะรู้ว่าครอบคลุมตามสมควร ที่ตนพูด ไม่ได้จะบอกว่าสิ่งที่ กรธ.ทำแล้วจะยุติแค่นั้น การเหลือเวลาทิ้งไว้เดือนเศษเพราะสติปัญญาคนเขียนร่างรัฐธรรมนูญ 21 คน คงได้เท่านี้ จึงต้องฟังคนอื่นด้วย เพื่อจะได้นำกลับไปคิด แต่ขอให้ช่วยกันอ่านให้ละเอียดก่อนว่า ขาดตกบกพร่องตรงไหน

ในส่วนที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของร่างรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิและเสรีภาพของสังคมไทยจะกว้างขวางขึ้น อะไรที่เป็นเรื่องสำคัญจะกำหนดเป็นหน้าที่ของรัฐ ใครมาเป็นรัฐบาลต้องทำ ที่ห่วงกันว่าถ้ารัฐบาลไม่ทำจะเป็นอย่างไร คำตอบคือ เอารัฐบาลนั้นออกหรือฟ้องร้องได้ อีกทั้งในร่างรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติว่า ใครดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงองค์กรอิสระ หากจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทำหน้าที่สอบได้ หากพบว่ามีมูลต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือออกจากตำแหน่ง ผลที่ได้แรงกว่าการที่บอกว่าประชาชนมีสิทธิเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังใส่ความก้าวหน้าให้ประชาชนได้ประโยชน์ และไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมด้วย รวมถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

นายมีชัย กล่าวต่อว่า การใช้สิทธิเสรีภาพที่ต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเป็นของจำเป็นของคนที่อยู่ในสังคมร่วมกัน การสร้างความเป็นธรรมทางการเมือง โดยเฉพาะการใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น เราบ่นตลอดว่าในระบอบประชาธิปไตยเราได้ใช้สิทธิเพียง 2 วินาที ในการหย่อนบัตรด้วยระบบเลือกตั้งแบบเดิม คะแนนเสียง 40 เปอร์เซ็นต์ของคนทั้งประเทศจะหายไป การใช้บัตรใบเดียวแล้วเอาคะแนนทั้งประเทศมาวัดว่า แต่ละพรรคจะได้ ส.ส.กี่คน เป็นการยอมรับนับถือทุกคะแนนเสียง

ส่วนข้อกล่าวหาการบัญญัติให้พรรคการเมืองเสนอชื่อนายกฯ 3 คน เป็นการเตรียมคนนอกเป็นนายกฯ นั้นคงไม่ใช่ เพราะคนเสนอชื่อนายกฯ คือพรรคการเมืองเอง ไม่มีใครเอาปืนมาจี้ให้เสนอ หรือหากกลัวใจอ่อนเพราะมีคนเอาปืนมาจี้ ก็ไปเขียนในข้อบังคับพรรคกันเองได้ ส่วนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขจัดคนไม่ดี ทุจริตให้ออกจากวงการเมืองตลอดชีวิต กรธ.ได้สร้างกลไกสกัดตั้งแต่ไม่ให้คนที่มีประวัติในทางทุจริตประพฤติมิชอบเข้ามาสมัคร และเป็นกลไกตรวจสอบว่า หากดำรงตำแหน่งอยู่แล้วกระทำผิดต้องพ้นจากตำแหน่ง ส่วนการถอดถอนที่ให้โหวตคะแนนว่าให้ออกหรือไม่คงไม่ถูกต้อง ถ้าทำผิดต้องรับผลกรรมไม่ใช่ลงคะแนนว่าจะอยู่หรือไป เพราะคนไทยเวลาโหวตเต็มไปด้วยพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา คือวางเฉยไม่ลงคะแนน จึงไม่เคยถอดถอนได้ ถ้าเป็นที่ยุติแล้วว่ามีการทำผิดก็ไม่ต้องโหวต แต่ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งทันที นอกจากนี้ยังกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมว่า อะไรควรทำไม่ควรทำ

นายมีชัย กล่าวต่อว่า ส่วนข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่า กรธ.บัญญัติให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญกว้างขวางเกินไปนั้น ร่างรัฐธรรมนูญนี้ให้อำนาจไว้ 16 อย่าง เหมือนปี 40 และ 50 เว้นแต่กรณีที่ให้อำนาจวินิจฉัยว่า องค์กรอิสระได้ประพฤติผิดมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรง ก็ให้พ้นจากตำแหน่งไป โดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับเดิมๆ ไม่มี ส่วนข้อกังขาว่าร่างฯ นี้ไม่ให้ ส.ส.ช่วยประชาชนถือเป็นการบิดเบือน เพราะรัฐธรรมนูญ ปี 40-50 เขียนว่า การพิจารณางบประมาณแผ่นดินประจำปี ห้ามไม่ให้ ส.ส.หรือ ส.ว.กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการนำเงินไปใช้ ซึ่งในอดีตจะใช้วิธีการแปรญัตติ เป็นการร่วมมือกันทำผิดรัฐธรรมนูญทุกองคาพยพ กรธ.จึงเติมว่าถ้าทำแล้วจับได้ต้องพ้นจากตำแหน่งหมดทุกคน เพราะเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย ส.ส.ช่วยราษฎรได้ แต่ห้ามไม่ให้แปรญัตติเข้ากระเป๋าตัวเอง รวมถึงเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ถ้ายังไม่อุ่นใจเราจะไปทำให้อุ่นใจ ตรงไหนใส่เพิ่มในร่างรัฐธรรมนูญได้ เราจะไปใส่ไม่ใช่ปัญหา

นายมีชัย กล่าวต่อว่า มีพรรคการเมืองบิดเบือนมาว่า กรธ.วางกรอบการทำงานของคณะรัฐมนตรี (ครม.) จนทำให้บริหารงานได้ไม่เต็มที่นั้น เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง ยืนยันว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นสากล เพราะรัฐธรรมนูญที่เป็นสากล คือ รัฐธรรมนูญที่ต้องแก้ปัญหาของแต่ละประเทศตามวิถีทางของตัวเอง ไม่ได้หมายความว่าจะแตกต่างไปจากประเทศอื่นไม่ได้ ด้วยกลไกที่ กรธ.วางไว้จะช่วยให้การบริหารบ้านเมืองของรัฐบาล มีกรอบและมีวินัยพอสมควร ไม่ได้สกัดไม่ให้เขาทำอะไรตามนโยบายของเขาได้ เรื่องที่แปลกไปจากรัฐธรรมนูญอื่น

"มีคนถามว่ารัฐธรรมนูญเราเป็นสากลหรือไม่ ผมก็บอกว่าเป็น หลายเรื่องที่ไอ้กันโวยวายแทบเป็นแทบตาย แต่เราไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร เราก็ไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น เรื่องสีผิว เพราะคนอเมริกันเป็นเดือดเป็นร้อนเรื่องนี้มา จึงต้องเขียนเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ประเทศอื่นเขาไม่เดือดร้อน ประเทศไทยก็ไม่มี แล้วก็ไม่เคยได้ยินว่า การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของคนไทย มีเรื่องสีผิวด้วย มีแต่สีคนไทย" นายมีชัย กล่าว 

นายมีชัย กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาเวลา ครม.พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ จะให้อยู่ไปก่อนจนกว่าจะมีชุดใหม่มาทำหน้าที่แทน แต่เรายังไม่เคยคิดว่าถ้าพ้นทั้งคณะเพราะทุจริต เราจะให้เขารักษาการอย่างนั้นหรือ ตนคิดว่าไม่ควร ถ้าพ้นเพราะทุจริตจากหน้าที่เขาควรไปเลย กรธ.จึงไปนำฉบับของ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มาในช่วงช่องว่าง 5-10 วัน ต้องให้ปลัดกระทรวงดูแลไปก่อนได้ ครม.ชุดใหม่.

"มีชัย" แจง ร่าง รธน.เป็นสากล มุ่งแก้ปัญหาประเทศ รับมีหยิบฉบับ "บวรศักดิ์" ใช้บ้าง กรณี ครม.ต้องพ้นเก้าอี้ทั้งคณะ เหตุทุจริต ยันจะไม่ยอมให้ใครมาโกงงบประมาณชาติ เพื่อผลประโยชน์ตัวเอง 11 ก.พ. 2559 16:20 ไทยรัฐ