วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไพบูลย์' จ่อยื่นดีเอสไอ เล่นงาน มส. ไม่ปาราชิก 'ธัมมชโย'

"ไพบูลย์" ค้านมติ มส. ไม่ดำเนินการปาราชิก "ธัมมชโย" เข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่ เตรียมยื่นดีเอสไอ-ผู้ตรวจการแผ่นดินเล่นงานต่อ

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 59 ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรฐานปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และเครือข่ายปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช และเครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา แถลงถึงมติมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ปฏิเสธดำเนินการตามหนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้พระธัมมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายต้องอาบัติปาราชิกตามพระลิขิตของสมเด็จญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชว่า การที่ มส. ระบุว่า ไม่สามารถดำเนินการตามดีเอสไอได้ โดยอ้างว่า คดีพระธัมมชโยสิ้นสุดในคณะผู้พิจารณาชั้นต้นแล้วนั้น เห็นว่าการกระทำของ มส.และสำนักพระพุทธศาสนา (พศ.) อาจเข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

และการที่ประชุม มส. รับรองการดำเนินการให้คณะผู้พิจารณาชั้นต้น ดำเนินการชอบด้วยกฎหมายแล้วเห็นว่า ผู้พิจารณาชั้นต้นไม่ได้รายงานข้อเท็จจริงของกฎหมาย และธรรมวินัยที่เกี่ยวข้องต่อ มส. เพื่อให้พิจารณาตามกฎของ มส.ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2538) ข้อ 4 วรรคแรกและวรรคท้าย จึงอาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายดำเนินการให้ได้ข้อยุติ จะยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อดีเอสไอและผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยต่อไป.

"ไพบูลย์" ค้านมติ มส. ไม่ดำเนินการปาราชิก "ธัมมชโย" เข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่ เตรียมยื่นดีเอสไอ-ผู้ตรวจการแผ่นดินเล่นงานต่อ 11 ก.พ. 2559 15:33 ไทยรัฐ