วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วีรชน ปชต.' ยื่น กรธ. ให้ คสช. หมดอำนาจทันที หลัง รธน. บังคับใช้

"วีรชนประชาธิปไตย" ยื่นหนังสือ จี้ กรธ. แก้ รธน. 7 ปม เรียกร้องนายกฯ มาจาก ส.ส. ให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ไล่ คสช. หมดอำนาจทันที หลังรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 59 ที่รัฐสภา มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย นำโดย นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ผ่านทางเจ้าหน้าที่รัฐสภา ขอให้พิจารณาปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นใน 7 ประเด็น ดังนี้ 1. นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส. เพราะเป็นผลสัมฤทธิ์สำคัญ ที่มาจากการเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อของวีรชนประชาธิปไตย ในเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 2. ส.ว. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 3. ส.ส. ต้องแยกเป็นแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อเหมือนรัฐธรรมนูญปี 2540 4. อำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนโดยให้ฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ถ่วงดุลกันได้ และต้องไม่มีอำนาจศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเข้ามาแทรกแซง เพราะองค์กรเหล่านี้มีความเกี่ยวโยงกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่ผูกพันกับประชาชน 5. มาตรา 253 ของร่างรัฐธรรมนูญ ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกือบเป็นไปไม่ได้ 6. สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นต้องไม่ถูกลิดรอน และ 7. คสช. จะต้องหมดอำนาจลงหลังรัฐธรรมนูญบังคับใช้แล้ว.

"วีรชนประชาธิปไตย" ยื่นหนังสือ จี้ กรธ. แก้ รธน. 7 ปม เรียกร้องนายกฯ มาจาก ส.ส. ให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ไล่ คสช. หมดอำนาจทันที หลังรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ 11 ก.พ. 2559 13:58 ไทยรัฐ