วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุรชัย' ชี้ ต้องแก้ รธน.ชั่วคราว เปิดทาง หากประชามติถูกคว่ำ

สนช. ยื่น 20 ประเด็น แก้ รธน. เปิดทางรณรงค์โหวตคว่ำทำได้ แต่ต้องอยู่ภายในกรอบกฎหมาย ชี้แนวทางปรับปรุงแก้ รธน.ฉบับ “มีชัย” หากทำประชามติแพ้ ต้องแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2557

วันที่ 11 ก.พ. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการส่งความเห็น และข้อเสนอแนะของ สนช. ต่อร่างรัฐธรรมนูญส่งให้ กรธ.พิจารณาทบทวนว่า ขณะนี้คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สนช. ที่มีตนเป็นประธาน ได้รวบรวมความเห็นของสมาชิก สนช. และบุคคลภายนอกที่ได้เสนอแนะความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเข้าสู่ที่ประชุม สนช.ในวันที่ 12 ก.พ. เพื่อให้สมาชิก สนช.ลงมติให้ความเห็นชอบ รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างรัฐธรรมนูญของสนช. เพื่อส่งต่อไปให้ กรธ.ภายในวันที่ 15 ก.พ.

โดยข้อเสนอที่จะส่งให้ กรธ.มีอยู่ประมาณ 20 ประเด็น อาทิ การเสนอแนะให้ปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเมือง การปรับปรุงเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนที่ยังขาดหายไปในร่างรัฐธรรมนูญ จึงควรปรับปรุงเพื่อให้รัฐธรรมนูญมีความเป็นสากลมากขึ้น เชื่อว่า กรธ.จะทบทวนในสิ่งที่ สนช.เสนอไป เพื่อปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญให้ออกมาดีที่สุด

นายสุรชัย กล่าวว่า ส่วนกรณีการทำประชามติ ซึ่งที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำประชามติ มีมติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 เรื่องหลักเกณฑ์การทำประชามติ ให้ยึดเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธินั้นขณะนี้ ยังไม่มีการประสานงานมายัง สนช. อยู่ระหว่างการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ส่วนหลักเกณฑ์การทำประชามตินั้น กกต.จะต้องไปร่างหลักเกณฑ์มาเพื่อส่งให้ สนช.ให้ความเห็นชอบ ซึ่ง กกต.ควรส่งมาให้ สนช.พิจารณา ภายหลังที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวเสร็จแล้ว อย่างไรก็ตาม คงไม่สามารถใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกหลักเกณฑ์การทำประชามติได้ ต้องส่งมาให้ สนช.ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ การรณรงค์ประชามติเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายประชามติ ระบุว่า สามารถแสดงความเห็นได้ทั้งการรับร่างฯ และไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ อย่าไปคิดว่าจะห้ามรณรงค์คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ แต่การรณรงค์ต้องอยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

นายสุรชัย กล่าวว่า ส่วนกรณี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการทำประชามติ โดยมีผลต่างประมาณ 1 ล้านเสียง สามารถนำร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญได้นั้น ถือเป็นความเห็นส่วนตัวของ นายวิษณุ ที่ช่วยกันเสนอแนะทางออกต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปหรือมีอะไรมารองรับว่า หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการทำประชามติจะดำเนินการอย่างไรต่อไป แต่หากจะทำตามเงื่อนไขที่ นายวิษณุ ระบุ อาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอะไรบางอย่าง ถ้ามีความจำเป็นอาจจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2557

สนช. ยื่น 20 ประเด็น แก้ รธน. เปิดทางรณรงค์โหวตคว่ำทำได้ แต่ต้องอยู่ภายในกรอบกฎหมาย ชี้แนวทางปรับปรุงแก้ รธน.ฉบับ “มีชัย” หากทำประชามติแพ้ ต้องแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2557 11 ก.พ. 2559 12:43 ไทยรัฐ