วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐธรรมนูญศิลาจารึก กับอนาคตไทย 20 ปีข้างหน้า

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ อดีตกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ที่พูดถึง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ที่ร่างเอาใจใครก็ไม่รู้ ถึงขนาดล็อกกุญแจหลายชั้น เหมือนรัฐธรรมนูญเมียนมา ป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขในอนาคตว่า “รัฐธรรมนูญไม่ใช่ศิลาจารึก จึงควรแก้ไขได้ตามเหมาะสม”

ใช่ครับ ประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคน รัฐธรรมนูญไม่ใช่ศิลาจารึก ที่จะมาตรึงอนาคตคนลูกหลานไทยไว้กับความคิดอันล้าหลังของคนเพียงไม่กี่สิบคน

ถ้าไม่มีการแก้ไขเนื้อหาให้เหมาะสม ผมในฐานะเจ้าของประเทศคนหนึ่ง ก็จะขอใช้สิทธิ “โหวตโน” ไม่ขอรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แน่นอน อนาคตประเทศไทยไม่ควรถูกผูกไว้กับหลักศิลาจารึกที่แก้ไขอะไรไม่ได้ โลกวันนี้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก เทคโนโลยีที่คิดได้วันนี้ พรุ่งนี้ก็ล้าหลังเสียแล้ว ไม่ต้องคิดไปไกลถึง 100 ปี อีก 20 ปีข้างหน้า ทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยก็จะเปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึง

ผมเพิ่งอ่าน แผนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จากวารสาร “การเงินธนาคาร” ฉบับที่กำลังวางแผง เพื่อนำประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand Smart Nation หรือ ประเทศอัจฉริยะ ก็ยิ่งไม่เห็นด้วยกับ ร่างรัฐธรรมนูญศิลาจารึกของมีชัย เพียง 1 ปี 6 เดือนจากวันนี้ เศรษฐกิจสังคมไทยจะเปลี่ยนโฉมไปอย่างมากมาย รัฐธรรมนูญที่ดี จึงต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศในอนาคต ไม่ใช่ร่างเพื่อใคร

ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ผมคงไม่สามารถนำมาลงได้ทั้งหมด ใครสนใจก็ไปหาอ่านกันเอง แต่จะยกตัวอย่างมาบางยุทธศาสตร์ เพื่อให้เห็นถึง อนาคตประเทศไทย ที่จะเปลี่ยนแปลงไป สวนทางกับรัฐธรรมนูญที่ล้าหลัง

เช่น ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายที่จะสร้างโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีคุณภาพ และเข้าถึงอย่างครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ได้ในราคาที่เหมาะสม

ภายในปี 2560 ร้อยละ 93 ของหมู่บ้านทั่วประเทศ จะสามารถเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 เมกะบิต ต่อวินาที รวมทั้งบริการโทรศัพท์มือถือบรอดแบนด์ ครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้านและสถานที่ท่องเที่ยว

ภายในปี 2561 ร้อยละ 90 ของผู้ใช้ในเขตเทศบาลเมืองทุกจังหวัด และพื้นที่เศรษฐกิจ จะสามารถเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 เมกะบิตต่อวินาที ทำให้ประเทศไทยกลายเป็น ศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ (แนวคิด Single Gateway เพื่อหวังตรวจสอบควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียของประชาชน จึงสวนทางกับยุทธศาสตร์ 20 ปีของประเทศไทยโดยสิ้นเชิง)

ภายในปี 2563 ร้อยละ 95 ของโรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้ไอซีทีชุมชน จะเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 เมกะบิต ต่อวินาที และลดค่าบริการบรอดแบนด์จากราคาปัจจุบันลงเหลือไม่เกิน 2% ของรายได้จีดีพีต่อหัว

ที่ผมสรุปมานี้ เป็นเพียงแค่ยุทธศาสตร์เดียวเท่านั้นเองนะครับ แต่ยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศไทย 20 ปีข้างหน้าในด้านดิจิตอลมีถึง 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มสิทธิเสรีภาพและโอกาสของคนไทย ตรงกันข้ามกับ “ข้อจำกัด” ที่บัญญัติไว้ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ถ้าหากรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยผ่านออกไปใช้ได้ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย

20 ปีข้างหน้า ก็จะเป็นแค่ ความฝันบนแผ่นกระดาษ อีกเช่นเคย จะน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง

ประเทศไทยก้าวหน้ามาถึงจุดนี้แล้ว

เราจะถอยหลังสู่ “ยุคศิลาจารึก” กันอีกหรือ.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

11 ก.พ. 2559 09:27 ไทยรัฐ