วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาเซียนกับพระตะบอง

จังหวัดที่คนขะแมร์ หรือชาวกัมปูเจีย เรียกว่า บัดตัมบอง (บัด หมายถึง การขว้าง โยน) ชายแดนติดกับจังหวัดจันทบุรีของไทยเรา หรือตั้งอยู่ทาง ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชา เป็นอีกหนึ่งตัวจังหวัดที่ถือว่าสำคัญต่อประชาคมอาเซียนอยู่ไม่น้อย

และในโอกาสที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรม “ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ 4 อาเซียนหลังปี 2559” ด้วยการนำสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมรุ่นนี้ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทั้งจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดพระตะบอง

นอกเหนือจากการเข้ารับฟังการบรรยายจาก นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย–กัมพูชา จ.จันทบุรี ที่มองไปถึงอนาคตการค้าชายแดนที่สุกสว่างแล้ว พวกเรายังได้ข้ามพรมแดนเข้าพบกับ Mr.Chan Sophal ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง เข้าใจถึงความตั้งใจของรัฐบาลกัมพูชา ที่ถึงแม้จะถ่อมตัวว่ายังเดินตามหลังเพื่อนสมาชิกอาเซียนแต่ก็พร้อมที่จะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน โดยจังหวัดพระตะบองเองนั้น ขึ้นชื่อในเรื่องภาคการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมมะลิ สายพันธุ์ “ผกาลำดวน” (Phka Malis) หรือที่ชาวกัมปูเจียออกเสียงว่า “ผการุมดวล” ได้รับรางวัลชนะเลิศถึง 3 ปีซ้อน ว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมที่สุดในโลก

แม้ทางคณะฯไม่ได้ลิ้มลองข้าวหอมมะลินี้เป็นบุญปาก แต่จากที่ได้รับประทานข้าวขาวธรรมดาของกัมพูชาไม่กี่มื้อ ก็ซึมซาบถึงความนุ่ม ความหอม ความนวลลิ้นเคี้ยวกลืนคล่อง จะเรียกได้ว่า กำลังเป็นคู่แข่งที่เริ่มต้วมเตี้ยมแซงโค้งข้าวหอมมะลิของไทยก็ไม่ผิด

และหากเรายังย่ามใจหลงใหลจมอยู่กับ ชื่อเสียงบารมีเก่าๆ ก็อาจถึงวันที่กว่าจะรู้สึกตัวก็กลายเป็นประเทศตามหลังเพื่อนบ้านเสียแล้ว นี่ยังไม่รวมถึงการสื่อสารด้านภาษา ที่ชาวขะแมร์ปัจจุบันสามารถพูดได้ถึง 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชา

ได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตประเทศเดียวตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง จากที่มองเห็นเป็นภาพกว้างๆ เบลอๆ ก็เริ่มแคบ & ชัดขึ้นแล้วว่า มีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่คิด.

ฤทัยรัช จันทร์เพ็ญ

11 ก.พ. 2559 09:23 11 ก.พ. 2559 09:23 ไทยรัฐ