วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัฒนาเด็กไทย

www.iqeqdekthai.com เป็นเว็บไซต์โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะสำหรับครู ผู้ปกครอง ให้สามารถดูแลเด็กแต่ละวัยได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การพัฒนาสติปัญญาเด็กให้มีศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ ในการใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆได้

รู้จักเรา ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมโครงการ เครือข่าย แบบทดสอบ แบบทดสอบออนไลน์ด้าน IQ EQ ทดสอบและทราบผลได้ทันที แบบทดสอบจากเว็บของกรมสุขภาพจิต สื่อพัฒนา IQ EQ สื่อ/อุปกรณ์ในการพัฒนา IQ EQ หนังสือ 100 เล่มที่ควรอ่าน และนอกจากนั้นยังมีเมนู สาระน่ารู้ เรื่องเด่น งานวิจัย ฐานข้อมูล...

11 ก.พ. 2559 09:14 ไทยรัฐ