วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เดินหน้าแก้ภัยแล้ง กำจัดผักตบทำปุ๋ย

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร เปิดเผยว่า จ.สกลนคร นับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ แม้ว่าเวลานี้ในแหล่งน้ำหลายแห่งจะมีน้ำเหลืออยู่แต่ก็ไม่มากไม่น้อย เพียง 43 เปอร์เซ็นต์ จนเกิดหวั่นวิตกว่าจะมีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ทั้งนี้ จ.สกลนคร ได้แก้ปัญหาด้วยการออกสำรวจพื้นที่ทำเป็นแก้มลิง ขุดหลุมขนมครก เพื่อให้น้ำตามลำน้ำต่างๆไม่ไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการขุดเปิดทางน้ำเข้าแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง โดยขณะนี้ขุดเปิดทางน้ำแล้วหลายแห่ง มีการทำฝายชะลอน้ำ ทั่วทั้ง 18 อำเภอ กว่า 200 แห่ง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างถาวรเช่นเดียวกันกับที่ดอนขาม-ดอนลังกา เขตเทศบาลนครสกลนคร ที่มีการเปิดปฏิบัติการรวมพลังประชารัฐ สู้ภัยแล้งและกำจัดผักตบชวา โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพลังมวลชนทุกภาคส่วน ร่วมงานกว่า 1 พันคน ซึ่งเราจะทำไปทุกอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ ใน จ.สกลนคร

“โครงการร่วมพลังประชารัฐ จ.สกลนคร สู้ภัยแล้งและกำจัดผักตบชวา จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา จ.สกลนคร ได้เปิดตัวโครงการในพื้นที่ ต.เหล่าปอแดง ระยะทางทำเดินการกว่า 3 กิโลเมตร สำหรับวันนี้มาดำเนินการในพื้นที่ริมหนองหาร มีพื้นที่กว่า 77,000 ไร่ ส่วนบริเวณดอนขาม ดอนลังกา ที่ปฏิบัติการครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนและวัชพืชปกคลุม การปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนกำลังคนและเครื่องจักรกล ในการช่วยกันกำจัดผักตบชวา เนื่องจากผักตบชวาที่ทำการกำจัดในครั้งนี้มีปริมาณมาก และนำผักตบชวาไปเข้าสู่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญการกำจัดผักตบชวายังช่วยเพิ่มพื้นที่น้ำ และช่วยสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เพราะในบริเวณดังกล่าวมีบัวแดงขึ้นกระจายทั่วไป สามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดได้อีกแห่งหนึ่ง” ผวจ.สกลนครกล่าว.

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร เปิดเผยว่า จ.สกลนคร นับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ แม้ว่าเวลานี้ในแหล่งน้ำหลายแห่งจะมีน้ำเหลืออยู่แต่ก็ไม่มากไม่น้อย เพียง 43 เปอร์เซ็นต์... 11 ก.พ. 2559 08:16 ไทยรัฐ