บริการข่าวไทยรัฐ

นวลฉวีแค่ซ่อมปะผุทาสีใหม่

ขอบคุณภาพจาก Google Map

กรมทางหลวงปรับแผนโครงการยกสะพานสูงขึ้นให้เรือลอด

นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างและสะพาน กรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานนนทบุรี หรือสะพานนวลฉวี ว่า หลังจากประชาชนคัดค้านการเปิดซ่อมสะพานนวลฉวี เพราะเกรงกระทบต่อการจราจรและไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนั้น กรมทางหลวงได้รายงานปัญหาอุปสรรคโครงการดังกล่าวไปยังกระทรวงคมนาคมรับทราบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสะพานนวลฉวีเป็นสะพานเก่าแก่ผ่านการใช้งานมานานมาก ตัวโครงสร้างมีการชำรุดจึงมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม จึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติวงเงิน 160 ล้านบาท สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมและยกสะพาน เหลืองานปรับปรุงซ่อมแซมสะพานอย่างเดียวโดยตัดงานยกสะพานออกไปก่อน เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร หลังจากได้รับอนุมัติแล้วก็จะเริ่มดำเนินการทันที

นายนรินทร์กล่าวว่า การปรับปรุงซ่อมแซมสะพานจะเน้นปรับปรุงเฉพาะตัวโครงสร้างสะพานซึ่งเป็นเหล็กให้มั่นคงแข็งแรงขึ้น เช่น การเปลี่ยนนอตยึดโครงสร้าง แผ่นรองหัวเสาสะพานเพื่อรองรับน้ำหนักการบรรทุก ปรับผิวจราจรบนสะพานและทาสีใหม่ เป็นต้น ส่วนการยกตัวสะพานขึ้นจากเดิมเพื่อให้รถบรรทุกสินค้าสามารถลอดผ่านไปได้ตามข้อเสนอของกรมเจ้าท่านั้น จะยังไม่ทำจนกว่าจะได้ข้อยุติจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมรับฟังความเห็น รายละเอียดเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง.