วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“วีระ”ไล่บี้เบิกงบฯ วธ.-รวมฐานข้อมูลชาติพันธุ์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 ซึ่งในภาพรวม พบว่า การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะสำนักงานปลัด วธ. กรมศิลปากร และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงบฯก่อสร้างอาคาร ตกแต่งภายใน และการบูรณะต่างๆ ดังนั้นจึงให้ทั้ง 3 หน่วยงานไปปรับแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายและนำเสนอที่ประชุมภายในสัปดาห์หน้า ขณะเดียวกัน วธ.ยังเตรียมเสนอขอเปลี่ยนแปลงงบฯ ตกแต่งภายในอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย ถ.รัชดา ปี 2559 ที่ยังไม่ได้ใช้ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารยังไม่แล้วเสร็จให้ไปดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคเพิ่มเติม จัดทำระบบไอทีของ วธ. และจัดซื้องานศิลปะแทน โดยจะเสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณา ภายในวันที่ 15 ก.พ.นี้

รมว.วัฒนธรรมกล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้หารือเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลของศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร (ศมส.) ทั้งฐานข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วิถีชีวิตของชาติพันธุ์ และความเชื่อต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม แต่พบจุดอ่อนว่ามีการประชาสัมพันธ์ไม่มากพอ ตนจึงได้สั่งการให้ศมส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวธ.ที่ทำฐานข้อมูลเรื่องชาติพันธุ์และมนุษย์วิทยา และกรมศิลปากรที่จะมีการจัดทำโครงการทำพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา โดยการสร้างฐานข้อมูลร่วมให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจะประสานกับกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาเข้ามาค้นศึกษาข้อมูลจาก ศมส.ด้วย.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 ... 11 ก.พ. 2559 00:18 ไทยรัฐ