วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คณะทูตเยาวชนออสเตรเลียน-ไทย บุกตลาดวัฒนธรรม เรียนรู้วิถีไทย

คณะทูตเยาวชนออสเตรเลียน-ไทย เข้าพบ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ก่อนบุกตลาดวัฒนธรรม เรียนรู้วิถีไทยสี่ภาค หวังนำประสบการณ์กลับไปใช้ พร้อมถ่ายทอดให้ชาวออสซี่ มาเที่ยวไทยมากขึ้น

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 59 นายณัฐพันธ์ ตรีเมฆ ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย รายงานถึงการร่วมทำกิจกรรมของคณะนักศึกษาที่ร่วมโครงการทูตเยาวชนไทยออสเตรเลียน-ไทย Australian Thai Youth Ambassador Program (ATYAP) ระหว่างอยู่ในกรุงเทพฯ โดยคณะนักศึกษาได้เดินทางเข้าพบ นายพอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย โดย นายพอล ต้อนรับคณะนักศึกษา นำเลี้ยงน้ำชาและอาหารว่างสไตล์ออสซี่แก่คณะ

หลังจากนั้นกล่าวต้อนรับว่า ยินดีที่นักศึกษาได้มาเยี่ยมสถานที่ที่เป็นบ้านพักเอกอัครราชทูต พร้อมทั้งบอกว่า ส่วนตัวให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา และดีใจที่ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ที่มารับตำแหน่ง มีโอกาสได้ต้อนรับคณะนักศึกษาในโครงการนี้ ซึ่งเชื่อว่าความสำคัญของการศึกษาจะเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญระหว่างคนไทยและคนออสเตรเลีย ซึ่งโครงการในลักษณะนี้เป็นโครงการที่จะสร้างประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างชาวไทย และชาวออสเตรเลีย ในระยะยาว พร้อมทั้งขอให้นักศึกษาทุกคนที่มาร่วมโครงการ หลังจากกลับไปออสเตรเลีย ใช้ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ได้จากประเทศไทยให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งวันนี้ นำเอากลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนทุน “โคลัมโบ แพลน” มาพบกับกลุ่มของโครงการทูตเยาวชนไทยออสเตรเลียน-ไทย เพื่อที่จะได้รู้จักกัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกัน เพราะเชื่อว่าโครงการในลักษณะนี้ จะทำให้คนออสเตรเลีย รู้จักคนไทยมากยิ่งขึ้น

จากนั้นคณะนักศึกษา เดินทางไปยัง “ตลาดวัฒนธรรม” “ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข” ที่ตลาดนัดชุมชนข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อให้คณะนักศึกษามีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ผ่านการถ่ายทอดอัตลักษณ์วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีโลก การเรียนรู้ วิถีถิ่น การแสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของไทย เป็เสน่ห์แสดงออกถึงมิตรไมตรีแบบไทย “วิถีไทย” รูปแบบวัฒนธรรมที่งดงาม ประณีต วิจิตร มีเอกลักษณ์ และโดดเด่น เป็นภาพสะท้อนความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งนำของดีของเด่นของดังจาก 4 ภูมิภาค และวิถีโลก รูปแบบวัฒนธรรมปรับเปลี่ยน เพื่อตอบสนอง กับรูปแบบวิถีชีวิตที่ทันสมัย ไร้พรมแดน ได้นำสินค้าที่พัฒนาแล้ว และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น ของจิ๋ว หุ่นกระบอก ภาพเขียน ผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ เป็นต้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีหว่างไทยและออสเตรเลีย สร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศไทยอีกด้วย

ก่อนที่ต่อมา คณะนักศึกษาจะเดินทางไปยังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อเข้าชมวีดิทัศน์ถึงประวัติความเป็นมาของไทยรัฐ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งเข้าชมแท่นพิมพ์ และแนะนำสื่อใหม่ไทยรัฐทีวี ให้กับคณะนักศึกษาอีกด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยมี นายดําฤทธิ์ วิริยะกุล หัวหน้าข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และที่ปรึกษาโครงการทูตเยาวชนไทยออสเตรเลียน-ไทย ต้อนรับและบรรยาย.

คณะทูตเยาวชนออสเตรเลียน-ไทย เข้าพบ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ก่อนบุกตลาดวัฒนธรรม เรียนรู้วิถีไทยสี่ภาค หวังนำประสบการณ์กลับไปใช้ พร้อมถ่ายทอดให้ชาวออสซี่ มาเที่ยวไทยมากขึ้น 10 ก.พ. 2559 22:47 ไทยรัฐ