วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วิษณุ' เผยแก้ รธน.57 ยึดเสียงข้างมากผู้มาใช้สิทธิ นัดลงประชามติ 31 ก.ค.นี้

"วิษณุ" เผยหลังการหารือร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ชี้ลงตัวแล้วแก้ รธน.ชั่วคราว ยึดเสียงข้างมากผู้มาใช้สิทธิเป็นเกณฑ์ ระบุ วันเข้าคูหา 31 ก.ค.59 บวกลบไม่เกิน 7 วัน

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการหารือการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และตัวแทนคณะกรรมการ กรธ. และไปรษณีย์

โดย นายวิษณุ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้นให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 เรื่องหลักเกณฑ์การประกาศผลประชามติ โดยให้ยึดเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ และปรับลดหลักเกณฑ์การแจกจ่ายร่างรัฐธรรมนูญให้จากร้อยละ 80 ครัวเรือน แต่ให้มีการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวาง และส่งไปยังท้องถิ่น ชุมชนต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านวิทยุ โทรทัศน์ โซเชียลมีเดียด้วย เพื่อประหยัดงบประมาณ ซึ่งทำให้สามารถปรับลดงบประมาณที่ กกต.เสนอมาจากจำนวน 4,200 พันล้านบาท เหลือประมาณ 3,400 ล้านบาท

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ได้มอบหมายให้ กกต.ไปร่างหลักเกณฑ์การควบคุมความสงบเรียบร้อยในการลงประชามติ จากนั้นให้เสนอมายังรัฐบาลเพื่อพิจารณาว่า จะออกเป็น พ.ร.บ.หรือ พ.ร.ก.หรือใช้มาตรา 44 ส่วนวันลงประชามติกำหนดคร่าวๆ คือ วันที่ 31 ก.ค.59 หรือบวกลบไม่เกิน 7 วัน และขยายเวลาการลงประชามติ จากเวลา 08.00-15.00 น. เป็นเวลา 08.00 - 16.00 น. ขณะเดียวกันที่ประชุมเห็นว่า สามารถรณรงค์ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญได้ แต่ต้องไม่เป็นการหลอกลวง บิดเบือน ข่มขู่ หรือต่อต้านก่อให้เกิดความไม่สงบ ข้อเสนอทั้งหมดนี้จะนำเรียนนายกฯ ภายใน 1-2 วันนี้ จากนั้นจะส่งเรื่องให้กฤษฎีร่างแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 57 ก่อนจะเสนอให้ที่ประชุมร่วม ครม. และ คสช.เห็นชอบและส่งให้ สนช.พิจารณา กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน สำหรับบัตรการลงคะแนนนั้น จะสามารถทำได้ในใบเดียว โดยจะมีคำถามแค่ว่า เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย กับประชามติหรือไม่ แตกต่างจากบัตรเลือกตั้ง ส.ส.

"วิษณุ" เผยหลังการหารือร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ชี้ลงตัวแล้วแก้ รธน.ชั่วคราว ยึดเสียงข้างมากผู้มาใช้สิทธิเป็นเกณฑ์ ระบุ วันเข้าคูหา 31 ก.ค.59 บวกลบไม่เกิน 7 วัน 10 ก.พ. 2559 20:31 10 ก.พ. 2559 20:57 ไทยรัฐ