วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วันชัย' ชี้ 4 ปี เข้าสู่ ปชต. ควรเป็น รบ.เพื่อการปฏิรูป

"วันชัย" ตามติดชำแหละร่างฯ 2 วัน สปท. ชี้ส่วนใหญ่ถกเรื่องการเมือง ปรับปรุงร่าง รธน. ให้เหมาะสมกับสังคมไทย ย้ำขอ ส.ว.สรรหา ไม่น้อยกว่า 200 คน แนะ 4 ปีแรก ควรเป็นรัฐบาลเพื่อปฏิรูป-สร้างปรองดอง

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 59 นายวันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า เท่าที่ติดตามการอภิปรายของ สปท.มา 2 วัน เห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่อภิปรายถึงเรื่องประเด็นการเมืองกันมากกว่าเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกตั้ง ส.ส. ที่มาของ ส.ว. การเลือกนายกรัฐมนตรี และการตรวจสอบการใช้อำนาจของนักการเมืองรวมทั้งองค์กรอิสระ นั่นก็หมายความว่า สมาชิกส่วนใหญ่ต้องการให้มีการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเมืองให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย เพราะเห็นว่าแนวทางที่ กรธ.กำหนดมานั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วเกินไป และผู้เลือกตั้งอาจจะยังไม่คุ้นชินอันจะทำให้มีปัญหามากกว่า ที่จะเป็นการแก้ปัญหาของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงน่าจะใช้วิธีที่ค่อยเป็นค่อยไป

โดยเฉพาะการที่จะทำให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมได้นั้น ทั้งคนและวิธีการเลือกตั้งจะต้องไปด้วยกันได้ และน่าจะเป็นมาตรการที่เปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งให้ได้ทั้งคนดี และมีวิธีการที่เหมาะสมมิใช่กำหนดมาตรการเรื่องคุณสมบัติของคนลงสมัครไว้เข้ม แต่วิธีการบางเบาเกินไปหาก กรธ.ได้มีการแก้ไขในจุดสำคัญๆ เกี่ยวกับการเมืองที่มีการติติงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากนี้เสีย เชื่อว่ารัฐธรรมนูญนี้จะเป็นที่พอใจของทุกภาคส่วนและจะทำให้ผ่านประชามติไปได้อย่างไร้ปัญหา

นายวันชัย กล่าวอีกว่า สปท.พูดกันมากเกี่ยวกับบทเฉพาะกาลในช่วงเปลี่ยนผ่าน ถ่ายโอนอำนาจจาก คสช.ไปสู่ประชาธิปไตย ซึ่งบางคนเสนอว่าอย่าเพิ่งปล่อยให้เป็นประชาธิปไตยแบบทันทีทันใด เพราะจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม ดังนั้นในระยะ 4 ปีแรก ควรจะเป็นรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปสร้างความปรองดอง สร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงส่งต่อให้กับรัฐบาลชุดต่อๆ ไป โดยให้มีการเลือกตั้งเฉพาะ ส.ส.เขต 350 คน จากทุกจังหวัด และมี ส.ว.จากการสรรหาไม่น้อยกว่า 200 คน มีอำนาจสิทธิหน้าที่พอๆ กัน ร่วมเป็นรัฐสภาจัดหารัฐบาลในระยะเปลี่ยนผ่าน เพื่อช่วยกันประคับประคองบ้านเมืองให้เกิดความสงบเรียบร้อยเป็นทั้งประชาธิปไตย และมีความมั่นคงช่วยเสริมให้ประเทศเดินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทุกอย่างจะเข้าทางของกระบวนการประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป การปฏิรูปและการปฏิวัติที่ผ่านมาก็จะไม่ล้มเหลว.

"วันชัย" ตามติดชำแหละร่างฯ 2 วัน สปท. ชี้ส่วนใหญ่ถกเรื่องการเมือง ปรับปรุงร่าง รธน. ให้เหมาะสมกับสังคมไทย ย้ำขอ ส.ว.สรรหา ไม่น้อยกว่า 200 คน แนะ 4 ปีแรก ควรเป็นรัฐบาลเพื่อปฏิรูป-สร้างปรองดอง 10 ก.พ. 2559 19:36 ไทยรัฐ