วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.ไม่ขัดทุกฝ่ายรณรงค์ทำประชามติ ย้ำห้ามซื้อเสียง-ขนคนใช้สิทธิ์

"วิษณุ" ถกหารือหน่วยงาน เตรียมทำประชามติ ด้าน "สมชัย" เล็งของบ 4 พันล้านบาท พร้อมชงแก้ รธน.ชั่วคราว ปมนับเสียงส่วนใหญ่ - ลดการจัดพิมพ์ ชี้ทุกฝ่ายร่วมรณรงค์รับร่างฯ ได้ แต่ต้องไม่ซื้อเสียง ขนคนใช้สิทธิ์

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพูดคุยเรื่องการทำประชามติ อาทิ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สำนักงบประมาณ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงมหาดไทย สำนักงานไปรษณีย์ไทย และผู้แทนรัฐบาล

โดย นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ในฐานะตัวแทน กกต. กล่าวก่อนเข้าประชุมว่า จะมีการหารือประเด็นหลักรวม 4 เรื่อง คือ 1. การประกาศผลการลงประชามติควรจะยึดเกณฑ์อย่างไร หรือถ้ายังไม่มีความชัดเจน จะต้องดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 โดยจะต้องดูว่าใครจะเป็นคนดำเนินการแก้และจุดแรกที่จะแก้ไขคือตรงไหน หรือจะมีกระบวนการในการส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ 2. การหารือถึงการกระทำความผิด ในกรณีที่มีการออกเสียงประชามติ เนื่องจากประกาศของ กกต. ที่ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ดูแลอยู่นั้น จะไม่มีบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่างๆ ซึ่งไม่เหมือนกับกฎหมายเลือกตั้ง เช่น ถ้ามีการขนคนไปใช้สิทธิ์ ถ้ามีการจัดเลี้ยง ถ้ามีการซื้อเสียง ถ้ามีการทำลายเอกสารต่างๆ หรือขัดขวางทำลายการทำประชามติจะมีบทลงโทษต่างๆ อย่างไร ซึ่ง กกต.จะนำเสนอในรูปแบบของร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติ โดยจะปรึกษานายวิษณุว่า จะใช้รูปแบบของการออก พ.ร.บ.หรือไม่ หรือจะออกเป็นรูปแบบอื่นๆ

นายสมชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะหารือถึงเรื่องการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อส่งถึงมือประชาชน จึงต้องปรึกษา นายวิษณุ ว่า เรื่องดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยนแปลงหลักการได้หรือไม่ เช่น อาจจะไม่ต้องส่งให้ถึงทุกครัวเรือน แต่ส่งไปเพียงแค่ในชุมชนที่สำคัญๆ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ห้องสมุด สถานศึกษาต่างๆ ในท้องถิ่น หรืออาจจะลดจำนวนพิมพ์เป็น 500,000 – 1,000,000 ฉบับ เพื่อให้เกิดการประหยัดงบประมาณ  ซึ่งถ้าได้รับความเห็นชอบในเรื่องนี้แล้วจะได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ว่าไม่ต้องส่งถึงทุกครัวเรือนของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงให้ได้ 80 เปอร์เซ็นต์

ส่วนประเด็นที่ 4 จะหารือถึงงบประมาณที่ใช้ในการออกเสียงประชามติ ซึ่งขณะนี้ กกต.ได้ทำตัวเลขมาให้พิจารณาว่าจะต้องมีงบประมาณในการใช้จ่าย โดยแยกเป็น 3 ส่วน คือ 1. งบประมาณดำเนินการของ กกต. ในการออกเสียงประชามติ ประมาณ 2,400 ล้านบาท 2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดพิมพ์ จัดส่งร่างรัฐธรรมนูญถึงประชาชนทั้งหมด 16.7 ล้านฉบับ ประมาณการไว้ว่าจะใช้ 800 ล้านบาท และ 3. กกต.ต้องส่งให้หน่วยงานต่างๆ ที่จะมาช่วยทำงานในการออกเสียงประชามติ ประมาณ 900 ล้านบาท ทั้ง 3 ส่วนนี้รวมเป็นเงินงบประมาณ 4,100 ล้านบาท แต่ในส่วนของตัวเลขดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

นายสมชัย กล่าวต่อว่า สำหรับบทลงโทษหากผิดกฎหมายก็จะเหมือนบทลงโทษของการเลือกตั้ง ส่วนการรณรงค์จะรับหรือไม่รับนั้น สามารถกระทำได้โดยบริสุทธิ์ใจและเป็นเหตุเป็นผล ไม่ใช่ใช้เงินซื้อเสียงหรือใช้อิทธิพลข่มขู่ 

เมื่อถามว่า ทหารและพรรคการเมืองสามารถเดินหน้ารณรงค์ให้คนออกมาทำประชามติได้หรือไม่ นายสมชัย กล่าวว่า ทุกฝ่ายสามารถรณรงค์ได้ ตราบใดที่ไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบ หรือเป็นการทำให้ไม่สุจริต เที่ยงธรรม และที่สำคัญต้องระวังไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองในการสร้างความวุ่นวาย เพราะถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ส่วนฝ่ายการเมืองที่แสดงความเห็นให้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ถือว่าเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.กระทำผิดประชามติ เนื่องจากเป็นการแสดงความเห็นตามปกติ.

"วิษณุ" ถกหารือหน่วยงาน เตรียมทำประชามติ ด้าน "สมชัย" เล็งของบ 4 พันล้านบาท พร้อมชงแก้ รธน.ชั่วคราว ปมนับเสียงส่วนใหญ่ - ลดการจัดพิมพ์ ชี้ทุกฝ่ายร่วมรณรงค์รับร่างฯ ได้ แต่ต้องไม่ซื้อเสียง ขนคนใช้สิทธิ์ 10 ก.พ. 2559 19:03 ไทยรัฐ