วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ประสาร' แนะ กรธ. ปรับแก้ 'สิทธิ-ปฏิรูป' ให้ชัดเจน

"ประสาร" แนะ กรธ.ปรับแก้ รธน. เพิ่มหมวด "สิทธิ-ปฏิรูป" ให้ชัดเจน จี้รัฐแก้ รธน.ชั่วคราว กำหนดจำนวนผู้มาลงประชามติ

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 59 นายประสาร มฤคพิทักษ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงการวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ว่า ตนเห็นว่า กรธ.จะใส่ใจความเห็นของผู้วิจารณ์โดยบริสุทธิ์ใจ ส่วนผู้วิจารณ์บางคนหรือบางกลุ่มนั้น ฟังน้อยๆ หน่อยเพราะพวกนี้ตั้งธงไว้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เขียนมาตรา 1 ว่าจะต้องคว่ำเท่านั้น โดยแสร้งบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและถอยหลังเข้าคลอง ซึ่งพวกนี้เป็นกลุ่มการเมืองต้นทุนต่ำทางความเชื่อถือในสังคม แต่จะมีเสียงดังในสื่อ ความจริงก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ล้อมคอกพวกเขาไว้อย่างแน่นหนา ใครที่มีอำนาจก็ยากที่จะโยกงบประมาณลงพื้นที่ตัวเองได้ ยากที่จะทำโครงการประชานิยมล้นเกินได้ ถ้าเป็นผู้ทำทุจริตก็ยากที่จะพ้นไปจากการตรวจสอบได้ นี่คือสาเหตุแท้จริงที่พวกนี้ออกมาต่อต้านรัฐธรรมนูญ

นายประสาร กล่าวต่อว่า สำหรับร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่ามี 2 ประเด็น ควรปรับแก้ไข คือ 1. เรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิชุมชนควรกำหนดให้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ แม้ กรธ.จะอธิบายว่าอะไรที่ไม่ได้เขียนไว้ ให้ถือว่าประชาชนมีสิทธิและไปกำหนดให้รัฐต้องทำหน้าที่ก็ตาม แต่เป็นสภาพนามธรรมที่ยากจะจับต้องได้ ประชาชนขาดหลักประกันในการกำหนดชะตากรรมของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นนโยบายสาธารณะอันเกี่ยวเนื่องกับดิน น้ำ ป่า อากาศ แร่ธาตุ และพลังงาน 2. บทบัญญัติเรื่องการปฏิรูปเบาบางไป ควรบัญญัติการปฏิรูปด้านหลักต่างๆ อาทิ การขจัดความเหลื่อมล้ำ การปฏิรูปการแก้ปัญหาทุจริต การบริหารราชการแผ่นดินการกระจายอำนาจ การศึกษา และสังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติควรกำหนดให้เห็นภาพรูปธรรมชัดเจนกว่านี้ เพราะการปฏิรูปเป็นงานต่อเนื่องต้องใช้เวลา ควรบัญญัติให้ชัดเจนถึงขนาดที่รัฐบาลต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดเป็นรัฐบาล ต้องถือว่าเป็นภารกิจปฏิบัติ

นายประสาร กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องข้อโต้แย้งเรื่องจำนวน "ผู้มีสิทธิ" กับจำนวน "ผู้ใช้สิทธิ" ในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ที่ยังถกเถียงกันไม่เลิกนั้น ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นปัญหาถกเถียงกันอีก รัฐบาลควรเสนอให้ สนช. แก้ไขให้ชัดเจน

"ประสาร" แนะ กรธ.ปรับแก้ รธน. เพิ่มหมวด "สิทธิ-ปฏิรูป" ให้ชัดเจน จี้รัฐแก้ รธน.ชั่วคราว กำหนดจำนวนผู้มาลงประชามติ 10 ก.พ. 2559 12:06 ไทยรัฐ