บริการข่าวไทยรัฐ

ผลหารือโอทอปเขาโพธิ์เปิดทางซ่อมอาคาร

จากกรณีที่กลุ่มร้านค้าเครือข่ายโอทอปศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกให้ออกจากพื้นที่เดิม หลังบริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ประมูลเช่าพื้นที่ทั้งหมดได้ โดยอ้างว่าจะปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ดังกล่าว จากนั้นกลุ่มโอทอปได้มอบหมายให้ทนายฟ้องคดี กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม กับพวกที่ศาลปกครอง จังหวัดเพชรบุรีนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด นายฐิติวัฒน์ นิลดำ กรรมการร้านค้าเครือข่ายโอทอปศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประชุมร่วมกับ ฝ่ายผู้ประกอบการ (บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น หรือพีที) ฝ่ายร้านค้าโอทอป ผู้เช่าที่ค้าขาย ตัวแทนสมาคมสโมสรกรมทางหลวง แขวงทางหลวงชุมพร เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพานน้อย ผลการประชุมร่วมผู้ประกอบการ ระบุว่า การเก็บเงินสนับสนุน ค่าเช่า ในส่วนของกลุ่มโอทอปจะไม่มีการปรับขึ้น และหลังจากผู้ประกอบการปรับปรุงสถานที่จำหน่ายสินค้าเสร็จกลุ่มโอทอปก็สามารถกลับมาตั้งจำหน่ายสินค้าที่เดิมได้

“แขวงการทางชุมพรจะต้องทำบันทึกการประชุมและหน่วยงานที่เข้าประชุมรับทราบผลการประชุมพร้อมกับลงนามรับผลการประชุม จากนั้นจะนำเสนออธิบดีกรมพัฒนาชุมชนทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับอธิบดีกรมทางหลวง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายและหลังทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ของทั้ง 2 หน่วยงานแล้วเสร็จ ทางกลุ่มโอทอปจะทำการถอนฟ้องคดี พร้อมกันนี้ทางกลุ่มโอทอปจะเข้าไปขนย้ายสินค้าภายในตัวอาคารออกทั้งหมดเพื่อที่จะเปิดทางให้ผู้ประมูลได้เข้าไปปรับปรุงซ่อมแซม” นายฐิติวัฒน์กล่าว.