วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรุงเก่าบริหารน้ำ ต่อสู้วกฤติภัยแล้ง

นายกฤตภพ เฉื่อยฉ่ำ นายก อบต.ทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากวิกฤติภัยแล้ง ทางเจ้าหน้าที่ได้ขุดลอกคลองทับน้ำที่กักเก็บน้ำไว้ในหนอง คู คลอง บึงต่างๆ ทำมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2549 มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี และหากในอนาคตน้ำประเทศไทย หรือน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดน้อยลง เรามีแผนนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ โดยเจาะบาดาล 20 จุด จุดละ 4 นิ้ว จากนี้ไปถ้าน้ำในคลองไม่มี เราจะนำน้ำใต้ดินมาช่วยผสม ผสานให้มีน้ำใช้ตลอดเวลา

นายกฤตภพ เผยต่อว่า ที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี โดยขุดลอกคูคลองในลักษณะแก้มลิง พร้อมกับทำฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ระยะ 2 กม.ต่อฝาย เริ่มจาก ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน ยาวไปถึงคลองบางกุ้ง ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล ด้วยระยะทาง 8 กม. ซึ่งเป็นคลองทิ้งน้ำของชลประทาน พร้อมกันนี้ ได้เสริมเครื่องสูบน้ำท้ายคลอง เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่มีน้ำขึ้นน้ำลงกักเก็บไว

นายพิชัย เข็มเงิน เกษตรอำเภอบางปะหัน เผยว่า ปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการลดพื้นที่ทำนาปรัง โดยหันมาปลูกพืชที่มีคุณภาพใช้น้ำน้อย เช่น กล้วยหอม มะละกอ พืชผักบางชนิด แตงโม แคนตาลูป ที่สำคัญคือเราปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกมันเทศ ประมาณ 1,500-2,000 ลดพื้นที่นา หันมาปลูกมันเทศในหลายตำบล ซึ่งพบว่ามีผลตอบแทนที่สูงกว่า มีตลาดรองรับ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ล่าสุดมีเกษตรกรปรับเปลี่ยนแล้วร้อยละ 40 และพบว่าทุกคนทุกครัวเรือนต่างพึงพอใจ สมัครเป็นเกษตรกรหัวไวใจสู้ แนะนำเพื่อนๆเกษตรกรด้วยกัน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้รวมกลุ่มปรับระบบแบบแปลงใหญ่ เพื่อวางแผนการผลิต วางแผนการตลาด ซึ่งทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี.

นายกฤตภพ เฉื่อยฉ่ำ นายก อบต.ทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากวิกฤติภัยแล้ง ทางเจ้าหน้าที่ได้ขุดลอกคลองทับน้ำที่กักเก็บน้ำไว้ในหนอง คู คลอง บึงต่างๆ ทำมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว 10 ก.พ. 2559 07:26 ไทยรัฐ