วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกร.เห็นพ้องให้ไทยเข้าร่วมทีพีพี

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยผลการประชุมว่า กกร.มีความเห็นชอบร่วมกันในการผลักดันให้รัฐบาลเข้าร่วมภาคีความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (ทีพีพี)โดยเร็วที่สุด เพราะจะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกทีพีพีทั้ง 12 ประเทศเป็นคู่ค้าหลักของไทย สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงทีพีพีภาครัฐและเอกชนจะหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถดำรงธุรกิจอยู่ได้ และมีความเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับต่างชาติ โดยกลุ่มที่เป็นกังวลในการเข้าร่วมทีพีพี เช่น กลุ่มปศุสัตว์ ยา เครื่องสำอาง ต้องเตรียมความพร้อม โดยอาจนำกองทุนเอฟทีเอที่รัฐบาลตั้งไว้เพื่อช่วยผู้ประกอบ การที่ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีกรอบต่างๆมาช่วยเหลือ ส่วนกลุ่มที่ได้ประโยชน์เด่นชัดคือ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รถยนต์ และสินค้าเกษตรส่วนใหญ่

“กลุ่มอุตสาหกรรมเกือบ 90% เห็นด้วยกับการเข้าร่วมข้อตกลงทีพีพี รวมทั้งองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) และนักลงทุนต่างชาติล้วนสนับสนุนให้ไทยเข้าร่วมทีพีพี นอกจากนี้ข้อตกลงทีพีพี ในปัจจุบันก็มีความเข้มข้นน้อยลงมาก และกำหนดกรอบเวลาช่วงปรับตัวนาน 5-15 ปี เพียงพอในการช่วยอุตสาหกรรมที่เดือดร้อนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งหากปรับปรุงได้ไทยจะมีศักยภาพแข่งขันในตลาดโลกสูงขึ้น”

นายสุพันธุ์กล่าวว่า กกร.ยังเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานอาเซียนฮับ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและธุรกิจบริการของทั้ง 10 ประเทศ เนื่องจากมีความแข็งแกร่งโดยจะเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับ ฮ่องกงและสิงคโปร์ที่เป็นฮับธุรกิจการเงิน

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่า หากไทยเข้าร่วมทีพีพีจะทำให้จีดีพีขยายตัว 0.77% และหากฟิลิปินส์เข้าร่วมด้วยก็จะทำให้จีดีพีไทยขยายตัว 1.06% เพราะมีการเชื่อมโยงค้าขายเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบควรใช้โอกาสนี้ร่วมทุนกับประเทศที่แข็งแกร่ง เช่น ธุรกิจปศุสัตว์ร่วมทุนกับผู้ประกอบการนิวซีแลนด์ ธุรกิจอ้อยและน้ำตาลร่วมทุนกับออสเตรเลียที่มีเทคโนโลยีสูงกว่ายกระดับเป็นฟาร์มพืชเกษตรที่มีมาตรฐานทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน หากไทยไม่เข้าร่วมทีพีพีจะเสียหายมากกว่าการเข้าร่วม.

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยผลการประชุมว่า กกร.มีความเห็นชอบร่วมกันในการผลักดันให้รัฐบาลเข้าร่วมภาคีความตกลงหุ้นส่วน... 10 ก.พ. 2559 01:07 ไทยรัฐ