วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทุ่ม 1,500 ล้านดันท้องถิ่นผงาดเวทีโลก!

เร่งปฏิรูปการค้าไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่


พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบแผนงานปรับโครงสร้างการค้าการลงทุนเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศ วงเงินรวม 1,500 ล้านบาทตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ แยกเป็นโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกงบประมาณดำเนินการ 620 ล้านบาท และโครงการปฏิรูปภาคการค้าไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่งบประมาณดำเนินการ 880 ล้านบาท โดยทั้ง 2 โครงการเป็นผลสืบเนื่องมาจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายนโยบายหลัก 5 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศปี 59 มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการลงทุนขึ้น 5% สำหรับนโยบายหลัก 5 ด้านประกอบด้วย การเจาะตลาดที่มีศักยภาพ มีกำลังซื้อสูง โดยเจาะเป็นรายเมือง, มองตลาดอาเซียนให้เป็นตลาดเดียว, การพัฒนาตลาดโดยการสร้างแบรนด์ประเทศ พัฒนานักรบเศรษฐกิจใหม่, การเร่งทำระบบอีคอมเมิร์ซสำหรับผู้ประกอบการทั่วประเทศและการพัฒนาเร่งเกษตรกรไทยสู่สากล โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ออกนโยบายเพื่อตอบสนองการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะสามารถตอบสนองนโยบายดังกล่าวได้.

พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบแผนงานปรับโครงสร้างการค้าการลงทุนเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศ 10 ก.พ. 2559 00:52 ไทยรัฐ