วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทุนกีฬา

โดย ฟ้าคำราม

กว่า 10 ปีแล้ว ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หน่วยงานหลักด้านกีฬาของประเทศ ให้การสนับสนุนในส่วนของการศึกษา ควบคู่ไปกับเรื่องของกีฬา

โดย กกท.สนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา

ที่มีผลงานการแข่งขัน และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา มาต่อเนื่อง

เริ่มโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา

สำหรับในปีนี้ กกท. โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 แล้ว

กำหนดคุณสมบัติของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา เอาไว้ดังนี้

ผู้ขอรับทุนต้องมีสัญชาติไทย เป็นนักกีฬาหรือบุคลากรทางการกีฬาที่สมาคมกีฬา สมาคมกีฬาจังหวัด หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากีฬาให้การรับรอง

เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือบุคลากรทางการกีฬา ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการฝึกสอน การตัดสิน การเป็นผู้ชี้ขาดทางการกีฬา ที่ กกท. มีความประสงค์จะให้ศึกษา อบรม หรือดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาการกีฬาของชาติ

หากนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา มีความสนใจจะขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวนี้ สามารถยื่นแบบคำขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 18 มี.ค.นี้

ที่งานกองทุนกีฬา กององค์กรและกองทุนกีฬา ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.

หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก่อนที่ 0-2186-7111 ต่อ 7731 หรือ 0-2186-7545 และ 0-2186-7598

เรียกได้ว่า เป็นอีกเรื่องดีๆในวงการกีฬา ที่ต้องช่วยเผยแพร่ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

และหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ได้รับทุนแล้ว จะนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนไปพัฒนา ต่อยอดงานด้านของตนเองต่อไป

หรือถ้าหากเป็นการเรียนด้านกีฬา ก็ขอให้นำสิ่งที่ได้มาพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เดินหน้า

ให้คุ้มค่ากับงบประมาณของประเทศที่ได้สนับสนุนลงทุนไปให้ก่อน

มากที่สุด...


ฟ้าคำราม

9 ก.พ. 2559 23:31 ไทยรัฐ