วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทหารเร่งขุดลอกแก้มลิง กั้นลำน้ำสาขา รับมือน้ำโขงแห้ง


ทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม เร่งขุดลอกแก้มลิง กั้นลำน้ำสาขา รับมือน้ำโขงแห้ง และป้องกันน้ำหลากท่วมพื้นที่การเกษตร คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559... 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม นำเจ้าหน้าที่ทหาร ในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิง แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบ เยี่ยมเยือนเกษตรกร ในพื้นที่ ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อรับทราบปัญหา พร้อมติดตามความก้าวหน้า เกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำของลำน้ำสาขา เชื่อมไปยังน้ำโขง สายน้ำระหว่างประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งยั่งยืน เพื่อให้ลำน้ำสาขาเป็นแก้มลิง สามารถเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรได้ ในช่วงระดับน้ำโขงแห้งหน้าแล้ง เนื่องจากปัจจุบันระดับน้ำโขงลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ลำน้ำสาขาแห้ง กระทบเกษตรกรขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรหน้าแล้ง เป็นการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้จากการทำการเกษตรตลอดปี และป้องกันปัญหาน้ำไหลหลากท่วมพื้นที่การเกษตร เช่นเดียวกันในปีนี้ปัจจุบันระดับน้ำโขงลดลงอย่างรวดเร็ว ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 2 -3 เมตร เริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรบางพื้นที่ ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ทางมณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม จึงได้เร่งตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์ ลงพื้นที่รับทราบปัญหา ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ทาง พล.ต.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม ได้นำไข่ไก่จำนวนกว่า 3,000 ฟอง ไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กำลังจ่าย ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยในส่วนของพื้นที่ จ.นครพนม ได้มีการดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น 2 จุด มีความก้าวหน้าไปกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย จุดที่ 1. โครงการขุดลอกหนองตอแกนปากกว้าง บ้านเหล่าภูมี ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม เนื้อที่ประมาณ 67 ไร่ ที่รองรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ไปสู่ห้วยฮ่องฮอ และห้วยบังกอ ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง เดิมมีปัญหาตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ หากแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 1.6 แสนล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 600 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ ประมาณ 1,997 ครัวเรือน ในพื้นที่ 1 ตำบล 3 หมู่บ้านส่วนจุดที่ 2 ห้วยหนองมะเฮน บ้านดงป่ายูง ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พื้นที่ประมาณ 158 ไร่ รองรับน้ำจากห้วยบังฮวก ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง เดิมมีปัญหาตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ หากแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 4 แสนล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 1,400 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ประมาณ 1,725 ครัวเรือน ในพื้นที่ 4 ตำบล 6 หมู่บ้าน ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีความก้าวหน้าประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 รวมงบประมาณทั้งหมด ประมาณ 45 ล้านบาท ที่จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรมีอาชีพมีรายได้จากการทำการเกษตรตลอดปี.

ทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม เร่งขุดลอกแก้มลิง กั้นลำน้ำสาขา รับมือน้ำโขงแห้ง และป้องกันน้ำหลากท่วมพื้นที่การเกษตร คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559... 9 ก.พ. 2559 20:06 ไทยรัฐ