วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งฯ จี้นำรถโดยสาร-บรรทุก ติด GPS ให้เสร็จภายในปี 59

ขนส่งทางบก เผยยอดรถโดยสารและรถบรรทุกติดตั้ง GPS จดทะเบียนใหม่ จำนวน 235 คัน ระบุ ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถ สามารถเลือกรุ่น GPS หรือผู้ให้บริการระบบได้อย่างเสรี เตือนรถเก่าติด GPS เข้ารับการตรวจสอบความเชื่อมโยงภายในปีนี้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถต่อทะเบียนรถได้

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากที่ขนส่งทางบกได้กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ ต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก หรือ GPS ตั้งแต่ 25 มกราคม 59 จนถึงขณะนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2559) มีรถโดยสารและรถบรรทุกติดตั้ง GPS จดทะเบียนใหม่แล้ว จำนวน 235 คัน ในส่วนของรถที่ได้มีการติดตั้ง GPS ไว้ก่อนแล้วซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก มีจำนวนทั้งสิ้น 29,258 คัน เป็นรถโดยสาร 1,067 คัน รถโดยสารไม่ประจำทาง 1,662 คัน รถบรรทุกไม่ประจำทาง 14,998 คัน รถบรรทุกส่วนบุคคล 11,531 คัน

ทั้งนี้ ขนส่งทางบกขอให้ผู้ประกอบการและเจ้าของรถ เร่งทยอยนำรถเก่าที่ติดตั้ง GPS แล้วเข้ารับการตรวจสอบการเชื่อมโยงให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อทะเบียนได้ ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้ง GPS กรมฯ ให้ระยะเวลาดำเนินการดังนี้ รถโดยสารสองชั้นต้องติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2559 ส่วนรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2560 สำหรับรถลากจูงกำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2560 รถบรรทุกสาธารณะภายในรอบปีภาษี 2561 และรถบรรทุกส่วนบุคคลให้ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบปีภาษี 2562 มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อทะเบียนได้เช่นเดียวกันสำหรับผู้ประกอบการ และเจ้าของรถที่มีความประสงค์จะติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ขณะนี้ขนส่งทางบกได้ให้การรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางแล้วจำนวน 52 รุ่น จากผู้ให้บริการระบบ GPS จำนวน 34 บริษัท และอยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองกว่า 10 รุ่น โดยสามารถตรวจสอบรายการเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางที่ได้รับการรับรองได้ที่เว็บไซต์ http://apps.dlt.go.th/esb/approve.html

ขนส่งทางบก เผยยอดรถโดยสารและรถบรรทุกติดตั้ง GPS จดทะเบียนใหม่ จำนวน 235 คัน ระบุ ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถ สามารถเลือกรุ่น GPS หรือผู้ให้บริการระบบได้อย่างเสรี เตือนรถเก่าติด GPS เข้ารับการตรวจสอบความเชื่อมโยงภายในปีนี้... 9 ก.พ. 2559 19:30 ไทยรัฐ