บริการข่าวไทยรัฐ

ไปดู ร.ร.ผู้สูงอายุ เปิดเทอม ชักธง ร้องเพลงชาติ หน.ห้อง 66 แก่สุด 80 ปี


คนแก่ใครคิดว่าไม่สำคัญ อบต.ตาลเตี้ย สุโขทัย ไอเดียดี เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้สร้างผู้สูงอายุให้มีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ เปิดเทอมวันแรกมีนักเรียน 60 คน อายุมากสุดคือ 80 ปี เข้าแถวร้องเพลงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติ...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ก.พ.59 ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายก อบจ.สุโขทัย มอบหมายให้นางอัจฉรา สมอุปฮาด รรท.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุโขทัย (พม.)เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาลเตี้ย ณ ห้องประชุม อบต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย โดยมีนายองอาจ เพ็งเอี่ยม นายก อบต.ตาลเตี้ย พร้อมคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งผู้สูงอายุ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน มีการยืนเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และปฏิญาณตน เหมือนเช่นโรงเรียนทั่วไป


นางอัจฉรา สมอุปฮาด ประธานในพิธีกล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่ง ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุให้ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น จึงขอชื่นชมการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งทาง อบต.ตาลเตี้ย ได้ออกแบบจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ลดภาระการดูแลในโอกาสข้างหน้า ซึ่งจะเป็นประโยชนต่อตัวผู้สูงอายุเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมใน 4 มิติ คือ ด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา


ขณะที่ นายองอาจ เพ็งเอี่ยม นายก อบต.ตาลเตี้ย กล่าวว่า การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มิให้ตกเป็นภาระของครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันนี้ (9 ก.พ.) แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 30 สัปดาห์ รวม 60 สัปดาห์ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใน 4 หมวดวิชา ประกอบด้วย 1. ธรรมะนำชีวิตและจิตนำชีวิต 2.สุขภาพกายและจิตใจ 3.ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 4.หน้าที่ความเป็นพลเมือง สิทธิ และกฎหมายที่ควรรู้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างผู้สูงอายุใน ต.ตาลเตี้ย ให้มีคุณค่า และชราอย่างมีคุณภาพต่อไป


ด้านนายบุญธรรม เรืองมี อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62/1 ม.1 ต.ตาลเตี้ย ซึ่งได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้อง กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกลับมาเป็นเด็กนักเรียนอีกครั้ง คาดว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้ตนและเพื่อนผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น

เช่นเดียวกับ นางกลม เต็งแย้ม อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45/1 ม.1 ต.ตาลเตี้ย ซึ่งมีอายุมากที่สุดในโรงเรียน กล่าวว่า เคยทำนา แต่เมื่ออายุมากขึ้น ลูกหลานให้อยู่แต่บ้าน รู้สึกเหงา เมื่อทาง อบต.ตาลเตี้ย จัดกิจกรรมขึ้นจึงตอบรับทันที นอกจากเป็นการคลายเหงา มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนวัยเดียวกันแล้ว ยังได้ออกกำลังกาย ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย.