วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไปดู ร.ร.ผู้สูงอายุ เปิดเทอม ชักธง ร้องเพลงชาติ หน.ห้อง 66 แก่สุด 80 ปี


คนแก่ใครคิดว่าไม่สำคัญ อบต.ตาลเตี้ย สุโขทัย ไอเดียดี เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้สร้างผู้สูงอายุให้มีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ เปิดเทอมวันแรกมีนักเรียน 60 คน อายุมากสุดคือ 80 ปี เข้าแถวร้องเพลงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติ...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ก.พ.59 ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายก อบจ.สุโขทัย มอบหมายให้นางอัจฉรา สมอุปฮาด รรท.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุโขทัย (พม.)เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาลเตี้ย ณ ห้องประชุม อบต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย โดยมีนายองอาจ เพ็งเอี่ยม นายก อบต.ตาลเตี้ย พร้อมคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งผู้สูงอายุ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน มีการยืนเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และปฏิญาณตน เหมือนเช่นโรงเรียนทั่วไป


นางอัจฉรา สมอุปฮาด ประธานในพิธีกล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่ง ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุให้ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น จึงขอชื่นชมการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งทาง อบต.ตาลเตี้ย ได้ออกแบบจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ลดภาระการดูแลในโอกาสข้างหน้า ซึ่งจะเป็นประโยชนต่อตัวผู้สูงอายุเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมใน 4 มิติ คือ ด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา


ขณะที่ นายองอาจ เพ็งเอี่ยม นายก อบต.ตาลเตี้ย กล่าวว่า การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มิให้ตกเป็นภาระของครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันนี้ (9 ก.พ.) แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 30 สัปดาห์ รวม 60 สัปดาห์ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใน 4 หมวดวิชา ประกอบด้วย 1. ธรรมะนำชีวิตและจิตนำชีวิต 2.สุขภาพกายและจิตใจ 3.ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 4.หน้าที่ความเป็นพลเมือง สิทธิ และกฎหมายที่ควรรู้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างผู้สูงอายุใน ต.ตาลเตี้ย ให้มีคุณค่า และชราอย่างมีคุณภาพต่อไป


ด้านนายบุญธรรม เรืองมี อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62/1 ม.1 ต.ตาลเตี้ย ซึ่งได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้อง กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกลับมาเป็นเด็กนักเรียนอีกครั้ง คาดว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้ตนและเพื่อนผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น

เช่นเดียวกับ นางกลม เต็งแย้ม อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45/1 ม.1 ต.ตาลเตี้ย ซึ่งมีอายุมากที่สุดในโรงเรียน กล่าวว่า เคยทำนา แต่เมื่ออายุมากขึ้น ลูกหลานให้อยู่แต่บ้าน รู้สึกเหงา เมื่อทาง อบต.ตาลเตี้ย จัดกิจกรรมขึ้นจึงตอบรับทันที นอกจากเป็นการคลายเหงา มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนวัยเดียวกันแล้ว ยังได้ออกกำลังกาย ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย.

คนแก่ใครคิดว่าไม่สำคัญ อบต.ตาลเตี้ย สุโขทัย ไอเดียดี เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้สร้างผู้สูงอายุให้มีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ เปิดเทอมวันแรกมีนักเรียน 60 คน อายุมากสุดคือ80ปี เข้าแถวร้องเพลงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติ... 9 ก.พ. 2559 19:01 ไทยรัฐ