วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จับตาประชุม มส. 10 ก.พ.นี้ ถกคดีพระลิขิต - ธัมมชโย

รอง ผอ.สำนักพุทธฯ หารือร่วมกับตัวแทนมหาเถรสมาคมและดีเอสไอ ทำความเข้าใจกรณีพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราช กรณีอาบัติปาราชิก"พระธัมมชโย"ซึ่งคาดว่ามหาเถรสมาคมจะนำกรณีนี้เข้าที่ประชุมในวันที่ 10 ก.พ.นี้...

วันนี้ 9 ก.พ.59 นายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. เปิดเผยว่า จากกรณีที่ดีเอสไอ ส่งหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินการตรวจสอบและชี้แจง กรณีพระลิขิตของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีคำสั่งให้ "พระธัมมชโย" ต้องอาบัติปาราชิก เรื่องเงินและที่ดินวัดพระธรรมกาย เรื่องนี้ได้มีการหารือร่วมกับดีเอสไอ พระพรหมโมลี และ พระพรหมบัณฑิต ในฐานะตัวแทนมหาเถรสมาคมแล้ว

โดยเจ้าหน้าที่จากดีเอสไอ ได้เข้าพบผู้แทนมหาเถรสมาคม และสำนักพุทธฯ เพื่อทำความเข้าใจกรณีมีพระลิขิต พร้อมทั้งขอความรู้เรื่องพระธรรมวินัย รวมทั้งข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายบ้านเมืองและกฎหมายจาก พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2535 โดยเฉพาะขั้นตอนการดำเนินการในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 ว่าด้วยการลง "นิคหกรรม" ก่อนที่สำนักพุทธฯ จะนำคำตอบที่ร่างไว้ไปชี้แจงกับดีเอสไอต่อไป

ซึ่งหลังจากการพูดคุยกันทั้ง 3 ฝ่าย ทำให้ทราบในเรื่องที่ต้องนำเอกสารอ้างอิงอะไรบ้างไปชี้แจงกับทางดีเอสไอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆ โดนตัวแทนมหาเถรสมาคม ได้แนะให้ทางสำนักพุทธฯ เร่งร่างคำตอบชี้แจงต่อดีเอสไอ เกี่ยวกับพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราช เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม ให้ทันในวันประชุมมหาเถรสมาคนที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้.

รอง ผอ.สำนักพุทธฯ หารือร่วมกับตัวแทนมหาเถรสมาคมและดีเอสไอ ทำความเข้าใจกรณีพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราช กรณีอาบัติปาราชิก"พระธัมมชโย"ซึ่งคาดว่ามหาเถรสมาคมจะนำกรณีนี้เข้าที่ประชุมในวันที่ 10 ก.พ.นี้... 9 ก.พ. 2559 18:39 ไทยรัฐ