วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุกดาหารจัดเต็ม! กิจกรรม 2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน 13-14 ก.พ.นี้

พ่อเมืองมุกดาหาร ประชุมเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว 2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ระหว่างไทย-ลาว เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีและกระตุ้นการท่องเที่ยว...

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร กล่าวได้ประชุมกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว 2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน มุกดาหาร - สะหวันนะเขต ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 –14 ก.พ.59 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวแมุกดาหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพและแข่งขันจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วประเทศละทั่วโลก ด้วยการใช้กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือสร้างความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.

พ่อเมืองมุกดาหาร ประชุมเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว 2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ระหว่างไทย-ลาว เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีและกระตุ้นการท่องเที่ยว 9 ก.พ. 2559 18:06 ไทยรัฐ